Skelbiamos viešosios konsultacijos dėl EK siūlymų autorių teisių modernizavimui skaitmeninėje bendrojoje rinkoje

Data

2016 10 19

Įvertinimas
1
LRKM geras tinklapiui.jpg

Kultūros ministerija skelbia viešąsias konsultacijas dėl Europos Komisijos pateiktų pasiūlymų autorių teisių modernizavimui skaitmeninėje bendrojoje rinkoje. Komisija paskelbė pasiūlymus, siekdama užtikrinti:

  • didesnį turinio pasirinkimą ir daugiau galimybių su juo susipažinti internete ir užsienyje (įskaitant tarpvalstybinę prieigą);

  • geresnes švietimo, mokslo tyrimų, kultūros paveldo sričių autorių teisių apsaugos taisykles ir geresnes sąlygas susipažinti su paskelbtais kūriniais skaitymo negalią turintiems asmenims ;

  • teisingesnę ir tvarią rinką kūrėjams, kūrybinėms industrijoms ir spaudos sektoriui.

Kviečiame privataus ir viešojo sektoriaus subjektus bei visuomenę dalyvauti viešosiose konsultacijose ir pateikti nuomonę Komisijos pasiūlymams, kurie bus diskutuojami Kultūros ministerijos rengiamų viešųjų diskusijų metu ir turės svarų indėlį rengiant oficialią Lietuvos poziciją.

Pasiūlymų lauksime elektroniniu pašto adresu: [email protected] iki 2016 m. spalio 28 d.

1. KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI. Sąžiningos, veiksmingos ir konkurencingos autorių teisėmis grindžiamos Europos ekonomikos skatinimas bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

2. Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

3. Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo;

4. Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinio keitimosi autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui;

5. Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės