Skaidrinami radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų pirkimai

Data

2020 05 13

Įvertinimas
0
LRV įėjimas.jpg

Vyriausybė pritarė Kultūros ministerijos siūlymui patobulinti Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašą.

Tvarkos aprašo patikslinimai ir papildymai skirti išvengti atvejų, kai perkančioji organizacija galėtų sudaryti pirkimo sutartis nepagrįstai didelėmis kainomis. Paslaugų tiekėjams taip pat suteikiama galimybė šifruoti pasiūlymus, tokiu būdu siekiant sumažinti galimas korupcijos apraiškas, kai pasiūlymai teikiami elektroninėmis priemonėmis.

Patikslintas aprašas perkančiosioms organizacijoms numato galimybę įsigyti programos vedėjų, pranešėjų arba įgarsintojų paslaugas neskelbiamos apklausos būdu, siekiant mažinti administracinę naštą ir išvengti atvejų, kai tokie pirkimai kitu, nei neskelbiamos apklausos būdu, vykdomi fiktyviai.

Tvarkos aprašas taip pat patikslintas ir papildytas kitomis nuostatomis, suteikiančiomis daugiau aiškumo pirkimus atliekančioms perkančiosioms organizacijoms ir juose dalyvaujantiems tiekėjams. Patikslintas aprašas atitinka šiuo metu galiojantį Viešųjų pirkimų įstatymą, mažina korupcijos riziką bei padeda užtikrinti racionalų radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimams skirtų lėšų naudojimą.