Seime – kultūros paslaugų plėtrai svarbios įstatymų pataisos

Data

2018 12 04

Įvertinimas
0
Pastatas 1.jpg

Seimas antradienį po pateikimo pritarė dviem Kultūros ministerijos parengtiems įstatymų pataisų projektams – Autorių teisių ir gretutinių teisių bei Profesionaliojo scenos meno.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisų projektas numato, kad akliesiems, regėjimo sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims skirti kūrinių ir kitų objektų formatai nekomerciniais tikslais galės būti gaminami be autorių sutikimo, jais taip pat bus leidžiama nemokamai keistis tarp Europos Sąjungos ir kitų Marakešo sutartį ratifikavusių valstybių, taip papildant nacionalinius fondus. Priėmus įstatymą ir įsigaliojus pataisoms, aklieji, taip pat regėjimo sutrikimų ar kitą teksto skaitymo negalią turintys asmenys nemokamai galės pasiekti daugiau jiems prieinamų formatų kūrinių ir objektų: knygų, žurnalų, laikraščių, periodinių leidinių, spaudinių, kitų tekstų, taip pat natų, įskaitant garso formato medžiagą.

Profesionaliojo scenos meno įstatymo pataisomis teisiškai apibrėžiamas jungtinės veiklos sutarčių su užsienio partneriais sudarymas. Priėmus įstatymą ir įsigaliojus pataisoms, nacionaliniams, valstybiniams, savivaldybių teatrams ir koncertinėms įstaigoms sudaromos aiškesnės sąlygos bendrai su užsienio šalių partneriais kurti profesionaliojo scenos meno kūrinius ir juos rodyti.