Seimas pritarė Visuomenės informavimo įstatymo projekto pateikimui

Data

2017 12 06

Įvertinimas
2
KM logo.jpg

Seimas pritarė Kultūros ministerijos parengto Visuomenės informavimo įstatymo projekto pateikimui. Pagrindiniai įstatymo projekto tikslai – stiprinti korupcijos prevenciją, visuomenės informavimo aplinkos skaidrumo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas. Įstatymo projektas keletą kartų buvo aptartas ir suderintas su visuomenės informavimo sektoriaus dalyviais.

„Informavimo procesų skaidrumas yra labai svarbus šiuolaikinei visuomenei. Stiprindami korupcijos prevenciją, ugdydami žmonių atsparumą labai pavojingoms informacinėms grėsmėms, turime būti tikri ir pačios visuomenės informavimo aplinkos skaidrumu. Todėl privalome šalinti priežastis galimai prekybai viešosios informacijos poveikiu“, – teigė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstituciniame veiklos plane numatyta – viešai ir neatlygintinai skelbti duomenis apie viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, juridinio asmens akcininkus, vadovus, leidinius, pajamas ir pajamų šaltinius, išlaidas ir naudos gavėjus, skatinant visuomenės informavimo priemonių viešumą ir skaidrumą. Vyriausybė savo programos įgyvendinimo plane yra įsipareigojusi sukurti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės, stebėsenos ir analizės sistemos (VIRSIS) viešąją prieigą.

Lietuvoje iki šiol nėra vieningos viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos, kurioje būtų renkami, kaupiami, stebimi, analizuojami ir nemokamai visuomenei bei suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms skelbiami duomenys apie Lietuvoje visuomenės informavimo veiklą vykdančius subjektus.

Esamos informacinės sistemos neturi technologinių duomenų sąsajų, kurios užtikrintų duomenų tikslumą ir patikimumą. Todėl nėra galimybės vienoje informacinėje sistemoje atlikti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų paiešką, duomenų pasikeitimo stebėseną pagal visuomenės informavimo priemonės pavadinimą. Be to, duomenys tvarkomi skirtingose sistemose, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams neproporcingai didėja deklaravimo našta ir šių sistemų administravimo, eksploatavimo ir palaikymo kaštai.

VIRSIS sistemoje, neatlygintinam visuomenės ir institucijų stebėjimui ir naudojimui, būtų atveriami duomenys apie viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir jų veiklą. Taip pat siekiama pakeisti ir kitas Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas taip, kad jų priežiūra būtų efektyvesnė, o taikymas – nuoseklesnis.

Šių metų gruodžio pradžioje vyksiančiame Europos Tarybos Medijų ir informacinės visuomenės iniciatyviniame komitete, į kurį renkasi Europos Tarybos šalių ekspertai, ketinama svarstyti atnaujintą dar 1994 metais priimtų ET ministrų komiteto rekomendacijų „Dėl priemonių, skatinančių žiniasklaidos skaidrumą“ projektą, kuriame akcentuojama informacijos apie žiniasklaidos priemonių savininkus svarba (Draft recommendation of the Committee of Ministers on media pluralism and transparency of media ownership angl.).