Savivaldybėms perduodami keturi Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos parengti leidiniai

Data

2019 12 30

Įvertinimas
2
Pastato lentelė.jpg

Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė nutarė visoms šalies savivaldybėms perduoti keturis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parengtus leidinius, susijusius su Lietuvos diplomatija, heraldika, bibliografija.

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka dalyvavo Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamuose projektuose ir išleido spausdintines knygas: „Juozas Urbšys: gyvenimu liudiju istoriją“, „Petras Klimas: visada ieškojau Lietuvos“, „Mstislavo Dobužinskio heraldika: ne tik mokslas, bet ir menas“ ir Lietuvos nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos leidinį „Lietuvos bibliografija. Serija B. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, 1823–1940. D. 1. Poligrafiniu būdu spausdintini leidiniai. Kn. 1–2“. Pirmieji trys leidiniai skirti supažindinti visuomenę su Lietuvos nacionalinės bibliotekos archyvuose saugomais dokumentais apie Lietuvos valstybės politikos bei kultūros veikėjus ir Lietuvos valstybės simbolikos istoriją. Bibliografijos leidinio tikslas – pratęsti išeivijos periodikos publikacijų visuomeninio, politinio, kultūrinio gyvenimo tematika registravimą, padėti atskleisti nežinomus spaudinius, užpildyti bibliografinės informacijos spragas, užtikrinti Lietuvos nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos leidinių leidybos tęstinumą ir sklaidą bei suteikti informaciją tyrėjams.

Leidiniai perduodami visoms savivaldybėms papildyti jų viešųjų bibliotekų fondus.