2021-08-25

S. Kairys po susitikimo su EFJ pirmininku: „Norime užtikrinti žurnalistams teisę saugiai ir netrukdomai dirbti savo darbą“

Kultūros ministras Simonas Kairys antradienį susitiko su Lietuvoje viešinčiu Europos žurnalistų federacijos (angl. European Federation of Journalists, EFJ) pirmininku Mogensu Blicheriu Bjerregardu. EFJ vadovą labiausiai domino iššūkiai, kylantys tiek Lietuvos žiniasklaidai, tiek ypač pastaruoju metu dėl savo veiklos represijas patiriantiems Baltarusijos bei Rusijos žurnalistams.

Kultūros ministras svečiui pristatė Lietuvos žurnalistų laisvių ir teisių sąlygų gerinimo planus, numatytus Vyriausybės programos priemonėse. S. Kairys akcentavo, jog pirmą kartą Vyriausybės programoje numatytas aiškus prioritetas sukurti žurnalistų saugumo garantijas ir veiksmingą persekiojimo nuo kritikos apsaugos mechanizmą.

Ministras taip pat išsamiai papasakojo šiuo metu vykstančias diskusijas dėl būsimų pokyčių Lietuvos žiniasklaidos savireguliacijoje ir valstybės paramos modelyje. EFJ vadovui buvo pristatyta ir šią savaitę Seimo posėdžių sekretoriate registruota Administracinių nusižengimų kodekso pataisa, pagal kurią siūloma numatyti skirti baudas už trukdymą žurnalistams rinkti informaciją.

„Pastarieji įvykiai Lietuvoje parodė, su kokiais trikdžiais susiduria savo profesinę pareigą atliekantys žurnalistai, ir atskleidė teisinio reguliavimo spragas. Norime užtikrinti žiniasklaidos atstovams teisę saugiai ir netrukdomai dirbti savo darbą, nes tai – viena esminių demokratinės visuomenės sąlygų“, – sakė S. Kairys.

EFJ pirmininką ypač domino ir Baltarusijos bei Rusijos žurnalistų veikimo sąlygos Lietuvoje, taip pat – bendradarbiavimo galimybės remiant jų veiklą. S. Kairys M. Blicherį Bjerregardą informavo apie anksčiau įvykusį susitikimą su Baltarusijos žurnalistais, vykdančiais veiklą Lietuvoje, kurio metu buvo apsikeista kontaktais, pasidalinta jiems aktualiausia informacija, atsakyta į kilusius klausimus dėl vakcinacijos, vizų, diskutuota dezinformacijos, melagingų naujienų, informacinių grėsmių temomis.

„Džiaugiamės, kad Baltarusijos žurnalistai yra čia ir kad gali pasisemti patirties būtent iš jūsų, lietuvių“, – teigė EFJ pirmininkas M. Blicheris Bjerregardas.

EFJ vertina aktyvų Lietuvos dalyvavimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje (ESBO), kurioje ryškus mūsų šalies indėlis stiprinant žmogaus teises ir laisves, ypač žodžio laisvę ir žiniasklaidos atstovų saugumą.

Liudo Masio nuotrauka