>
2022-11-28

S. Kairio darbotvarkėje Briuselyje – diskusijos apie paramą Ukrainai, raginimas EK efektyviau riboti Rusijos propagandą ir susitikimas su V. Jourova

Rytoj, lapkričio 29 d., kultūros ministras Simonas Kairys dalyvaus Briuselyje vyksiančioje Europos Sąjungos (ES) kultūros ministrų tarybos sesijoje.

Susitikime kultūros ministrai diskutuos paramos Ukrainos kultūros sektoriui, įskaitant kultūros paveldą, klausimais.

Taryboje bus tvirtinamas 2023–2026 m. darbo planas kultūros srityje, jame skiriamas dėmesys ir Ukrainos kultūros paveldo apsaugai. Lietuvai taip pat svarbūs plane numatyti veiksmai dėl kultūros ir sveikatos sąveikos, bibliotekų vaidmens stiprinimo, kultūros ir kūrybos sektorių skaitmeninės transformacijos, kultūros statistikos.

Sesijoje bus pristatyta ir pažangos ataskaita dėl rengiamo Europos žiniasklaidos laisvės akto.

Baltijos šalių ir Lenkijos kultūros ministrai ketina paskelbti raginimą Europos Komisijai ir valstybėms narėms imtis efektyvesnių priemonių siekiant užtikrinti, kad Rusijos karo propaganda nebūtų skleidžiama ES šalių jurisdikcijoje esančiais satelitais.

S. Kairys Briuselyje taip pat susitiks su Europos Komisijos vicepirmininke Vera Jourova ir Estijos kultūros ministre Piret Hartman. Susitikimuose bus aptariami klausimai, susiję su parama Ukrainai, ES sankcijų įgyvendinimu, Europos žiniasklaidos laisvės aktu, istorine atmintimi.

Nuotrauka iš unsplash.com