Renginiai galės pritraukti daugiau žiūrovų

Data

2020 05 27

Įvertinimas
2
Pastatas 4.jpg

Vyriausybės nutarimu nustatyti pirmieji renginių dalyvių ir (ar) žiūrovų skaičiaus didinimo etapai. Taip pat Lietuvos Respublikos kultūros ministro leidimu į Lietuvą dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose vėl galės atvykti menininkai ir juos aptarnaujantis personalas.

Kultūros, pramogų, sporto ar kituose renginiuose leistinas dalyvių ir (ar) žiūrovų skaičius didinamas palaipsniui: nuo birželio 1 d. iki 100 žmonių uždarose erdvėse ir iki 300 atvirose, o nuo birželio 16 d. iki birželio 30 d. – iki 150 uždarose erdvėse ir iki 500 atvirose. Atlikėjai, organizatoriai, treneriai ir aptarnaujantis personalas į šį kiekį nėra įskaičiuojami.

Nustatyta, kad atvirose erdvėse turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 1 m, o uždarose – mažiausiai 2 m atstumas tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius,  įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. Uždaras erdves, skirtas dalyviams (žiūrovams), leidžiama užpildyti ne daugiau nei 30 procentų.

Pirmieji renginių dalyvių (žiūrovų) skaičiaus didinimo etapai nustatyti vykdant Kultūros ministerijos parengto ir praėjusią savaitę Vyriausybės patvirtinto renginių dalyvių (žiūrovų) skaičiaus didinimo plano nuostatas. Jame numatoma, kad nuo liepos 1 d. uždarose erdvėse galėtų dalyvauti iki 200 žiūrovų ir iki 700 atvirose, nuo liepos 16 d. – iki 250 žiūrovų uždarose erdvėse ir iki 900 atvirose. Renginiuose, vyksiančiuose nuo rugpjūčio 1 d., dalyvių (žiūrovų) skaičius būtų ribojamas iki 300 uždarose erdvėse ir iki 900 atvirose, nuo rugpjūčio 16 d. – iki 350 uždarose erdvėse ir iki 900 atvirose. Plano nuostatos įsigalios etapais, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją patvirtinus jas Vyriausybės nutarimais.