Rengiama vieninga kultūros ir meno įstaigų lankytojų pasitenkinimo apklausų vykdymo metodika

Data

2015 12 18

Įvertinimas
1
Valdovų rūmai lankymas.jpg

Kultūros ministerija, siekdama tobulinti ministerijai pavaldžių kultūros ir meno įstaigų veiklos vertinimą ir valdymą bei skatindama kultūros ir meno įstaigas rinkti bei analizuoti lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis nuomonę, iniciavo vieningos kultūros ir meno įstaigų lankytojų pasitenkinimo kultūros institucijų paslaugomis apklausų vykdymo metodikos rengimą.

Rengiant kultūros ir meno įstaigų lankytojų pasitenkinimo kultūros institucijų paslaugomis apklausų vykdymo metodiką bei klausimynus dalyvauja aukštųjų universitetinių mokyklų – Vilniaus universiteto bei Kauno technologijos universiteto – atstovai. Kultūros ministerija socialinės partnerystės pagrindais numato pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su šiais universitetais. Rengiant apklausų vykdymo metodiką bei klausimynus taip pat dalyvauja ir penkios Kultūros ministro valdymo srities įstaigos: Lietuvos aklųjų biblioteka, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Kauno IX forto muziejus, Kauno valstybinė filharmonija ir Nacionalinis Kauno dramos teatras.

Kultūros ir meno įstaigų lankytojų pasitenkinimo apklausomis bus siekiama išsiaiškinti kultūros įstaigų lankytojų nuomonę apie konkrečią kultūros įstaigą, jos teikiamas paslaugas, įvertinti lankytojų poreikius. Kuriamą vieningą apklausų vykdymo metodiką siekiama pritaikyti atskiriems kultūros ir meno įstaigų segmentams (bibliotekoms, muziejams, teatrams, koncertinėms įstaigoms), taip atskleidžiant jų specifiškumą, paslaugų teikimo sezoniškumą bei kitus atskiram kultūros įstaigų segmentui būdingus aspektus. Parengta apklausų vykdymo metodika bei klausimynas galės būti naudingi visoms suinteresuotoms kultūros ir meno srities įstaigoms.

Kultūros ministerijos informacija