Reglamentuotos profesinės ir etikos taisyklės kultūros įstaigų darbuotojams ir vadovams

Data

2017 08 23

Įvertinimas
1
logo.jpg

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson patvirtino kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, kuriose pirmą kartą aiškiai išdėstytos ne tik su darbu ar viešu elgesiu susijusios rekomendacijos, bet suformuluoti ir dovanos bei viešųjų ir privačių interesų derinimo apibrėžimai taikomi kultūros darbuotojams ir vadovams.

„Kaip kiekviename darbe, taip ir kultūros sektoriuje dirbantiesiems reikia aiškių ir skaidrių darbo sąlygų. Pirmą kartą sukurtas taisyklių rinkinys padės darbuotojui jo profesinėje veikloje, nes jis žinos jam keliamus etikos ir profesinius reikalavimus“, – pažymėjo kultūros ministrė.

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių paskirtis – apibrėžti nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių kultūros darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio normas. Šiomis taisyklėmis siekiama skatinti kultūros įstaigų darbuotojų atsakomybę už savo veiksmus, stiprinti sąžiningumą, ugdyti pagarbą bendradarbiams ir kitiems asmenims, tobulinti korupcijos prevenciją, išvengti viešųjų ir privačių interesų konfliktų, didinti kultūros įstaigų socialinę atsakomybę ir autoritetą visuomenėje, saugoti kultūros įstaigų reputaciją.

 Taisyklėse numatytas bendradarbiavimas ir palankaus darbinio klimato kūrimas ne tik darbuotojams, bet ir įstaigų vadovams. Taip pat detaliai ir aiškiai išdėstoma kas ir kaip turi deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, ir kas turi įgyvendinti priežiūrą.

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles galima rasti internetiniu adresu:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47ded9d0826e11e7804fae56a3fa17a5