2021-03-10

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos lėšomis pernai sukurti 52 spektakliai ir 28 muzikinės programos

2020-aisiais trečius metus paeiliui buvo vykdoma Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa, 3 milijonus eurų tikslingai skiriant nacionalinių ir valstybinių teatrų bei koncertinių įstaigų, kuriose savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, veiklai. Iš 119 pateiktų projektų finansuoti 86.

Programos lėšomis 13-a teatrų sukūrė 52 naujus spektaklius, iš jų 16 premjerų perkelta į 2021 metus. 7-ios koncertinės įstaigos parengė 28 naujas koncertines programas, iš jų 5-ios programų premjeros perkeltos į 2021 m. Teatrai ir koncertinės įstaigos užsakė autoriams 16 nacionalinės muzikos, šokio ir dramaturgijos scenos meno kūrinių, parengė 7 spektaklius ir vieną muzikinę programą vaikams ir jaunimui.

Finansavimas skirtas ir jaunųjų menininkų rezidencijoms, teatrų ir koncertinių įstaigų gastrolėms Lietuvos regionuose ir užsienyje, taip pat projektams, pristatantiems užsienio scenos meno kolektyvų programas.

2020 m. nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų projektus vertino penkių eksperčių grupė: profesorės Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė, Ramunė Marcinkevičiūtė ir Jurgita Staniškytė, scenos meno specialistės Laimutė Ligeikaitė ir Vesta Rasa Grabštaitė.

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa tęsiama ir šiemet, nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų projektams skiriant 3 mln. eurų. Finansavimas pagal nacionalinę programą papildo kasmetinį tiesioginį finansavimą, kurį užtikrina valstybė.

2020 m. Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos projektų ataskaita skelbiama čia