Pritarta įstatymų projektams atnaujinant žiniasklaidos rėmimo modelį

Data

2019 11 27

Įvertinimas
1
Vyriausybė.jpg

Vyriausybė iš esmės pritarė Seimo narių  pateiktiems įstatymų projektams, kuriais siekiama atnaujinti  paramos modelį Lietuvos žiniasklaidai – viešosios informacijos rengėjams, vietoje Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo įkuriant Žiniasklaidos rėmimo fondą.

Pagal naująjį modelį paramą viešosios informacijos rengėjams numatyta skirstyti per Žiniasklaidos rėmimo fondą, kurio valdymas ir sprendimų priėmimas būtų grindžiami valstybės biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumo, kontrolės ir atskaitingumo, o ne politinės valdžios įtakos ir sprendimo galios didinimu.

Visuomenės informavimo įstatymo pataisų projekte numatyta, kad naujojo fondo steigėjas ir vienintelis dalininkas būtų valstybė, o fondo taryba ketveriems metams būtų sudaroma iš vienuolikos visuomenės informavimo srities profesionalų. Taip pat reglamentuotas fondo senato sudarymas ir funkcijos, fondo direktoriaus, ekspertų, teiksiančių fondo tarybai rekomendacijas, atrankos principai ir funkcijos.

Nustatytos šešios remiamos sritys: kultūros periodiniai leidiniai, nacionalinė periodinė spauda, vietinė ir regioninė periodinė spauda, nacionalinis radijas ir televizija, vietinis ir regioninis radijas ir televizija, internetinė žiniasklaida. Taip pat nustatytos remiamos programos: kultūros ir meno (skiriama ne mažesnė nei 25 proc. fondo lėšų dalis), regionų informacinio skatinimo (ne mažiau kaip 35 proc. fondo lėšų), medijų ir informacinio raštingumo, šviečiamųjų ir mokslo populiarinimo, Lietuvos tautinių bendrijų; fondo taryba gali patvirtinti ir kitas remiamas programas.

Vyriausybė, iš esmės pritardama įstatymų projektams, siūlo Seimui patikslinti nuostatas dėl reikalavimų, keliamų Žiniasklaidos rėmimo fondo tarybos nariams ir ekspertams. Taip pat nustatyti, kad viešai skelbiami ne tik Žiniasklaidos rėmimo fondo tarybos sprendimai dėl lėšų skyrimo ir ekspertiniai vertinimai, bet taip pat ir sutrumpinti atrinktų projektų aprašymai. Seimui taip pat siūloma detaliau reglamentuoti Žiniasklaidos rėmimo fondo lėšų šaltinius, fondo organų sudarymo ir veikimo principus, fondo įsteigimo klausimus, nuostatas dėl įstatymo įgyvendinimo.

Siūloma, kad Seimui priėmus Visuomenės informavimo įstatymo ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pataisas, kurių projektams šiandien iš esmės pritarė Vyriausybė, jos įsigaliotų nuo 2021 m. sausio 1 dienos.