Pritariant draudimui propaguoti komunizmą viešuosiuose objektuose, kartu nurodomi siūlomo įstatymo trūkumai

Data

2018 09 26

Įvertinimas
1
Pastato lentelė.jpg

Vyriausybė, atsižvelgdama į Kultūros ministerijos siūlymą, pritarė Draudimo propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose įstatymo projekto tikslui – užkirsti kelią komunizmo arba kitos totalitarinės ideologijos ar santvarkos propagavimui. Kartu Seimui siūloma atkreipti dėmesį į tai, kad didelė dalis įstatymo projektu siūlomų reglamentuoti klausimų jau apibrėžti teisės aktuose, kai kurias siūlomas nuostatas būtų sunku įgyvendinti praktikoje.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas jau šiuo metu nustato administracinę atsakomybę komunistinių simbolių platinimą ar demonstravimą. Užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklės (nauja jų redakcija kultūros ministro įsakymu patvirtinta 2018 m. birželio 27 d.) numato, kaip turi būti įrengiamos informacinės lentelės prie atitinkamų kultūros paveldo objektų. O tokie klausimai, kaip gatvių pavadinimų sudarymas, viešųjų erdvių tvarkymas, yra teisiškai reguliuojami savivaldybių, nes tai yra jų savarankiškoji funkcija.

Draudimo propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose įstatymo projekte esama nuostatų, kurios įpareigoja pašalinti objektus, propaguojančius totalitarinę santvarką. Tačiau tai įgyvendinant gali būti ribojamos atskirų objektų savininkų nuosavybės teisės (pvz., Grūto parkas), kompensavimas už kurias įstatyme nėra aptartas.

Įstatymo projekto nuostatos yra deklaratyvaus pobūdžio, neįtvirtina aiškaus įgyvendinimo mechanizmo, nenustato aiškių kriterijų, kaip viešojo naudojimo objektai būtų priskiriami draudžiamiesiems objektams, kas ir kaip atlygintų už nuosavybės teisių suvaržymą. Priėmus tokį įstatymo projektą, būtų sudėtinga jį įgyvendinti praktikoje, todėl Vyriausybė savo išvadoje atkreipė dėmesį į pagrindinius aspektus, kaip teisinis reguliavimas turėtų būti tobulinamas.