Pristatyta kultūros srities analizė, galimos plėtros kryptys

Data

2018 12 05

Įvertinimas
3
studijos pristatymas.jpg

Šiandien įvyko Kultūros ministerijos užsakymu parengtos galimybių studijos „Kultūros srities Lietuvos valstybės politikoje įtvirtinimo analizė bei strateginio vaidmens valstybės raidoje plėtros kryptys“ pristatymas visuomenei ir kultūros bendruomenei.

Šioje galimybių studijoje atlikta pastarojo dešimtmečio kultūros srities bei kitų valstybės politikos sričių strateginio planavimo dokumentų analizė, vertintas kultūros lauko potencialo panaudojimas valstybės raidoje, kultūros įstaigų tinklo vaidmuo, užtikrinant reikiamas sąlygas profesionaliai kūrybai ir kultūros paslaugų ir produktų sklaidai bei prieinamumui.

Galimybių studijos analizė ir pasiūlymai yra naudojami rengiant kultūros politikos strategiją Kultūra 2030.

Su atlikta galimybių studija „Kultūros srities Lietuvos valstybės politikoje įtvirtinimo analizė bei strateginio vaidmens valstybės raidoje plėtros kryptys“ galite susipažinti čia: Atlikti tyrimai, analizės, galimybių studijos.