exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Prašoma nepažeisti teisėtų kultūros ir meno organizacijų lūkesčių

Data

2020 11 18

Įvertinimas
1
Pastatas 3.jpg

Laikinai einantis kultūros ministro pareigas Mindaugas Kvietkauskas kreipėsi į Finansų ministeriją ir Vyriausybę, prašydamas paramos įgyvendinant Konstitucinio Teismo nutarimą dėl Kultūros rėmimo fondo įstatymo nuostatų.

Konstitucinis Teismas pripažino prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai Kultūros rėmimo fondo įstatymo 5 straipsnį tiek, kiek pagal jį draudžiama perduoti Kultūros rėmimo fondo lėšas į valstybės biudžetą ir per kalendorinius metus nepanaudotos šio fondo lėšos lieka jo sąskaitoje ir naudojamos kitais metais.   

Dėl Kultūros rėmimo fondo veiklos specifikos kultūros ir meno projektų finansavimo konkursai ateinančių metų kultūros ir meno projektams įgyvendinti yra skelbiami einamųjų metų rudenį ir finansuojami ateinančių metų pradžioje. M. Kvietkauskas atkreipia dėmesį, kad 2021 m. projektų finansavimo konkursai šiuo metu jau vyksta, tad siekiant nepažeisti teisėtų kultūros ir meno organizacijų lūkesčių, atsižvelgiant į poreikį skatinti kultūros sektorių, kuris patiria itin neigiamą finansinį poveikį dėl jau dukart per metus paskelbto karantino, valstybei būtina užtikrinti suplanuotų Kultūros rėmimo fondui lėšų 2021 m. apimtį ir palikti iki šiol suderintą 21 mln. 408 tūkst. eurų sumą.

M. Kvietkauskas pažymi, kad itin daug praktinių įgyvendinimo sunkumų kelia situacija, kai pripažinus Konstitucijai prieštaraujančiomis Kultūros rėmimo fondo įstatymo 5 straipsnio nuostatas, Kultūros rėmimo fonde susidarantis lėšų likutis metų pabaigoje turės būti grąžintas į valstybės biudžetą. Akivaizdu, kad daug kultūros ir meno srities projektų, kurių finansavimas buvo numatytas sutartiniais įsipareigojimais 2020 m., negalės būti užbaigti įgyvendinti ir jiems negalės būti panaudotos visos numatytos lėšos dėl karantino sąlygomis nustatytų itin griežtų ribojimų ir draudimų kultūros srityje. Šios lėšos, vadovaujantis aptariamo Konstitucinio Teismo sprendimo nuostatomis, turės būti grąžintos į valstybės biudžetą.

Siekiant užtikrinti sklandų Konstitucinio Teismo nutarimo nuostatų įgyvendinimą bei atsižvelgiant į tai, kad nutarimas buvo priimtas ir įsigaliojo tik šių biudžetinių metų pabaigoje, taip pat nebuvo numatytas pereinamasis jo įsigaliojimo laikotarpis, o daug kultūros ir meno projektų galės būti užbaigti įgyvendinti tik 2021 m., Kultūros ministerija prašo 2021 m. valstybės biudžeto projekte numatyti papildomus asignavimus, kurie būtų papildomai skirti Kultūros rėmimo fondui.

Kultūros rėmimo fondo lėšų likutis, kurį metų gale planuojama grąžinti į valstybės biudžetą  ir analogiškai lėšų suma, kuria prašome padidinti 2021 m. Kultūros ministerijos ir atitinkamai Kultūros rėmimo fondo biudžetą, yra 5,5 mln. eurų.

M. Kvietkauskas prašo tinkamai įvertinti situaciją, nes nepriėmus sprendimo dėl papildomo lėšų skyrimo Kultūros rėmimo fondui 2021 m., kultūros ir meno sritis nukentėtų ne tik dėl griežtų karantino apribojimų, bet ir dėl Konstitucinio Teismo nutarimo nuostatų privalomo įgyvendinimo.