Pradėtas įgyvendinti Lietuvos susitarimo su PINO memorandumas

Data

2017 12 06

Įvertinimas
1
WIPO.jpg

Gruodžio 5 d. kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson susitiko su Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Arbitražo ir mediacijos centro ekspertais, į Lietuvą atvykusiais su darbo vizitu.

„Džiugu, kad spalio mėnesį su PINO pasirašytame Susitarimo memorandume numatytas bendradarbiavimas pradedamas įgyvendinti. Jau aptariame konkrečius darbus, kaip skatinti alternatyvų ginčų sprendimo procesą autorių teisių srityje. Mūsų specialistai turi galimybę pasinaudoti sukaupta pasauline praktika ir gerais pavyzdžiais“, – kalbėjo kultūros ministrė.

Susitikime kalbėta apie tolesnį Kultūros ministerijos ir PINO Arbitražo ir mediacijos centro bendradarbiavimą mediacijos būdu sprendžiant autorių teisių ginčus. Tai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir PINO Susitarimo memorandume dėl alternatyvaus ginčų sprendimo, kurį š. m. spalio 26 d. Ženevoje pasirašė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson ir PINO generalinis direktorius Francis Gurry.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme yra numatyta galimybė autorių teisių srityje taikyti mediaciją – nešališką alternatyvų ginčų sprendimo procesą. Įgyvendinant Įstatymo nuostatas, sudaryta Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisija, kurios pagrindinės funkcijos – teikti alternatyvaus ginčų sprendimo ir tarpininkavimo derybose paslaugas.

Tęsiant Susitarimo memorandume numatytą bendradarbiavimą, Kultūros ministerija kartu su PINO š. m. gruodžio 6 d. surengė seminarą „Mediacija autorių teisių ginčuose“, skirtą teisininkams, mokslininkams, kolektyvinio administravimo organizacijų ir kūrinių naudotojų asociacijų atstovams. Seminare pranešimus skaitys PINO Arbitražo ir meditacijos centro ekspertai, Lietuvos mokslininkai ir autorių teisių specialistai.