Patvirtinti pirmieji kultūros srities projektų finansavimo sąlygų aprašai

Data

2016 02 17

Įvertinimas
2
ES fondų investicijų programa.jpg

2016 m. vasario 10 d. Kultūros ministro įsakymais patvirtinti dviejų ES fondų investicijų priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai (PFSA): valstybės planavimo kultūros paveldo aktualizavimo ir regioninio planavimo kultūros infrastruktūros modernizavimo priemonės. PFSA nustato taisykles, pagal kurias bus įgyvendinami ES fondų investicijų lėšomis finansuojami projektai. Juos patvirtinus, būsimi projektų vykdytojai bus kviečiami teikti investicijų projektus.

Priemonėje „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ investicijų projektus bus kviečiamos teikti valstybinės kultūros įstaigos, valdančios prioritetinius kultūros paveldo objektus, įtrauktus į Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 m. programos pirmąjį priedą.

Lygiagrečiai startuoja priemonė „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“, kurios lėšomis bus finansuojami savivaldybių valdomų kultūros įstaigų projektai – po kelis kiekviename iš dešimties Lietuvos regionų: kultūros centrai, bibliotekos, muziejai ir lauko scenos.

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis siekiama pritaikyti kultūros objektus šiuolaikinės visuomenės kultūrinėms, socialinėms ir ekonominėms reikmėms, užtikrinant geresnę kultūros paslaugų kokybę ir kuo didesnės visuomenės dalies dalyvavimą kultūros objektuose organizuojamose veiklose, efektyviai naudojant kultūros objektų tinklo išteklius.

Tikimasi, kad užtikrinus Europos regioninės plėtros fondo, Valstybės investicijų programos ir kitų finansavimo šaltinių lėšų papildomumą, kultūros įstaigų būklė ir teikiamų paslaugų kokybė per artimiausius kelerius metus ženkliai pagerės.