Patvirtintas Europos kultūros paveldo metų įgyvendinimo Lietuvoje veiksmų planas

Data

2017 11 28

Įvertinimas
3
eych-2018-lavender_en.png

Kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson įsakymu patvirtintas Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) įgyvendinimo Lietuvoje veiksmų planas. Juo siekiama prisidėti prie Europos Parlamento ir Europos Tarybos bendru sprendimu patvirtintos iniciatyvos 2018–uosius paskelbti Europos kultūros paveldo metais.

„Tikimės, kad Lietuvos mastu patvirtintas Europos kultūros paveldo metų (2018 m) veiksmų planas iš dalies prisidės prie visų 2018 m. veiklų, skirtų Europos kultūros paveldo metams. Norėčiau paskatinti miestų ir regionų kultūros organizacijas, savivaldybes aktyviai įsijungti į Europos kultūros paveldo metus, atkreipiant dėmesį į vietos kultūros paveldą, organizuojant kultūros paveldo pažinimo ekskursijas, viešųjų paskaitų ciklus, kitas kultūros paveldo viešinimo ir pažinimo veiklas. Neabejoju, kad tai padės suprasti kultūros paveldo išsaugojimo naudą ir vertę, jo poveikį mūsų gyvenamosios aplinkos kokybei, padės pagrįsti ryšį su savo vieta.“ – sako kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Šiuo metu vyksta didelės apimties projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ pasirengimo darbai, pradėta rengti Kauno modernizmo architektūros nominacinė byla, siekiant šią vertybę įrašyti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, 2018 m. bus švenčiamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Siekiant integruoti suinteresuotų institucijų ir organizacijų veiklas ir susijusius resursus, veiksmų plane Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skiriamos veiklos siejamos su veiklomis, skatinančiomis modernėjančios Europos bendro kultūros paveldo suvokimą, ypatingą dėmesį skiriant modernizacijos ženklams Lietuvoje, ypač modernizmo architektūrai.

2018 m. kultūros paveldas ir jo Europos dimensija taps tradicinių kasmetinių renginių – Muziejų nakties, Kultūros nakties Vilniuje, Lietuvos muziejų kelio tema. Antroje metų pusėje Kaune planuojama tarptautinė mokslinė konferencija, skirta nacionaliniams modernizmams ir modernizmo įvairovei, Kauno modernizmo išskirtinei visuotinei vertei ir jo ateičiai. Konferenciją lydės tarptautinis forumas „Modernizmo architektūros maršrutas Europoje: iššūkiai ir galimybės“, skirtas aktualizuoti kultūros kelius, sukurti modernizmo miestų Europoje tinklą, kurio perspektyva – Modernizmo architektūros maršrutas Europoje, potencialus pretendentas tapti Europos Tarybos Kultūros keliu.

Patvirtintame Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) Lietuvoje veiksmų plane ketinama rengti ir viešinti specialius turistinius architektūrinius maršrutus, ekskursijų ciklus, susijusius su modernėjančios Lietuvos ženklais, organizuoti tarptautinę paveldosaugos studentų vasaros stovyklą Kauno modernizmo architektūros pažinimui bei parengti archyvų parodą, skirtą I-ojo Pasaulinio karo pabaigai, papildomai pateikiant ir platesnį istorinį kontekstą, kuriame kūrėsi modernios Europos valstybės.

Įgyvendinant veiksmų plano veiklas ketina bendradarbiauti kultūros įstaigos, asociacijos, universitetai, savivaldybės. Lietuvos nacionalinis Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) koordinatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Kultūros ministerija koordinuos veiksmų plano įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu, ketinama reguliariai atnaujinti ir skelbti aktualią informaciją Kultūros ministerijos interneto tinklapyje.

 

Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) įgyvendinimo Lietuvoje veiksmų planą rasite: čia

Europos Komisijos interneto svetainę, skirtą Europos kultūros paveldo metams (2018 m.) rasite: čia

Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimą (ES) 2017/864 „Dėl Europos kultūros paveldo metų (2018 m.)“ rasite: čia