2020-12-18

Patobulintas 2021 metų biudžeto projektas – palankesnis kultūros sričiai

Numatomas 2021 metų kultūros srities biudžetas – 20,4 mln. eurų didesnis nei šiemet, o palyginus su ankstesnės Vyriausybės pateiktu kitų metų biudžeto projektu, lėšos kultūros sričiai didėja per 14 mln. eurų. Tai numatyta Vyriausybės patobulintame 2021 m. biudžeto projekte.

„Nepaisant sudėtingos situacijos dėl pandemijos ir jos pasekmių, pavyko susitarti ir rasti pinigų kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams kelti – 5,8 mln. eurų. Taip pat papildomai, lyginant su pirminiu biudžeto projektu, 4 mln. eurų didinamas Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų bazinių poreikių finansavimas dėl numatomo mažesnio nei įprastai pajamų surinkimo apribojus kultūros paslaugų teikimą“, – sako kultūros ministras Simonas Kairys, pažymėdamas, kad tiek ministerija, tiek Kultūros taryba stebi situaciją ir elgsis lanksčiai, kad kultūros sektorius patirtų kuo mažiau neigiamų pasekmių.

Kultūros  rėmimo fondo (KRF) lėšos kitų metų biudžeto projekte didėja 750 tūkst. eurų, taip pat numatyta skirti 2,5 mln. eurų šiemet patvirtintiems KRF projektams, kurių įgyvendinimas nusikėlė į 2021 metus.

Papildomi 2 mln. eurų, lyginant su pirminiu biudžeto projektu, numatyti kultūros paveldo saugojimo ir tvarkybos sričiai. Kultūros ministro teigimu, tai yra svarbu tiek kompensuojant už paveldo objektų tvarkybą, tiek skatinant teikti naujas paraiškas pagal Paveldotvarkos programą, nes lėšų buvo numatyta tik tęstiniams darbams.

Patobulintame kitų metų biudžete taip pat papildomai numatyta per 300 tūkst. eurų autoriniams kompensaciniams atlyginimams už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose.

Patobulintas 2021 m. biudžeto projektas pateiktas Seimui.