Paskirtos Kultūros ministerijos premijos geriausiems 2015 metų kultūros centrams

Data

2016 03 18

Įvertinimas
1
LRKM.jpg

         Kultūros ministras, atsižvelgęs į vertinimo komisijos išvadas ir pasiūlymus, paskyrė Kultūros ministerijos premijas geriausiems 2015 metų kultūros centrams. Konkurse premijoms gauti dalyvavo 9 įvairių kategorijų kultūros centrai. 2015 m. premijos paskirtos:

       aukščiausiosios kategorijos kultūros centrui – Ukmergės kultūros centrui (90 bazinių socialinių išmokų dydžio premija);

       pirmosios kategorijos kultūros centrui –  Švenčionių miesto kultūros centrui (70 bazinių socialinių išmokų dydžio premija);

       antrosios kategorijos kultūros centrui  – Pagėgių kultūros centrui (50 bazinių socialinių išmokų dydžio premija).

       Premijos bus įteikiamos balandžio mėnesį kultūros centruose, kurie laimėjo premijas.

Premijų tikslas – skatinti kūrybingą kultūros centrų veiklą, įvertinant geriausius kultūros centrų pasiekimus ir darbus. Premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą.