Paskirtas finansavimas kultūros organizacijų veiklos tęstinumui – naujiems produktams ir paslaugoms kurti

Data

2020 08 10

Įvertinimas
0
LKT logo.jpg

Lietuvos kultūros taryba baigia skelbti finansavimo programos „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ rezultatus. Remiantis ekspertų rekomendacijomis, finansavimas paskirtas 269 dizaino, muzikos, fotografijos, etninės kultūros, mėgėjų meno ir tarpsritiniams projektams. Šių sričių projektams iš viso paskirta beveik 4,5 mln. eurų. Šia finansavimo programa siekiama mažinti ekstremalios situacijos ir karantino pasekmes kultūros srityje: skatinamas kultūros ir meno organizacijų veiklų tęstinumas bei skaitmeninių kultūros produktų ir paslaugų kūrimas, aktyviai įtraukiant meno kūrėjus.

Dizaino srityje finansavimas skirtas kolekcijų pritaikymui skaitmeninei erdvei, nuotolinių mokymų turinio kūrimui, dizaino archyvų skaitmeninimui, skaitmeninių bendradarbiavimo platformų kūrimui. Iš viso finansuoti 14 projektų, jiems paskirstyta kiek daugiau nei 234 tūkst. eurų. Beveik visuose finansuojamuose dizaino srities projektuose atsižvelgiama į galimus, pandemijos situacijos skatinamus, fizinius kultūros paslaugų teikimo apribojimus: mažinamos fizinio kontakto galimybės, veiksmas perkeliamas į skaitmeninę erdvę,  mokymo medžiaga pritaikoma dėstyti nuotoliniu būdu. Tikimasi, kad ir pasibaigus ekstremaliai situacijai, šie pateikimo būdai leis plačiau skleisti informaciją, megzti nuotolinius ryšius tarp dizaino kūrėjų ir jų kūrybinės produkcijos vartotojų. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, tikėtina, kad finansuojami projektai ne tik pagerins dizaino projektų sklaidą karantino ar kitų galimų apribojimų sąlygomis, bet ir leis susipažinti su jais nuošaliau (laikinai ar pastoviai) gyvenantiems žmonėms ir tokiu būdu mažins fizinę bei socialinę visuomenės atskirtį. 

78 finansuotiems muzikos projektams paskirstyta 1, 39 mln. eurų. Tarp finansuotų iniciatyvų: klasikinės, šiuolaikinės, džiazo, populiariosios ir alternatyvios muzikos, garso meno  projektai, krikščionių, pagonių ir žydų muzikiniam paveldui skirtos  iniciatyvos, tarpžanrinių jungčių muzikos projektai, edukacija, leidyba, skaitmeninių koncertinių salių plėtra, kūrybinių industrijų iniciatyvos. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, tikimasi, kad finansuoti ir įgyvendinti projektai ženkliai išplės muzikos produktų ir paslaugų spektrą bei žanrinę įvairovę, nes šiame konkursą kaip niekada gausiai dalyvavo populiariosios ir alternatyviosios muzikos kūrėjai ir organizacijos. ekspertai taip pat išskiria skaitmeninių koncertinių salių plėtrą, virtualių platformų muzikos sklaidai ir edukacijai iniciatyvas, orientuotas į geriausius aktualius užsienio pavyzdžius, kurios turėtų užtikrinti žymiai didesnį muzikos produktų ir paslaugų prieinamumą.

16 fotografijos projektų paskirta beveik 237 tūkst. eurų.  Finansavimas skirtas virtualiems produktams ir įrankiams, gerinantiems meno sklaidą ir prieinamumą, fotografijos parodoms atvirame ore,  archyvų skaitmeninimui ir sklaidai internete, specialiai virtualiai erdvei skirtiems kūrybiniams projektams, nuotolinės edukacijos iniciatyvoms, kūrybinėms dirbtuvėms. Pasak Lietuvos kultūros ekspertų, skaitmenizavimui ir virtualiai erdvei skiti projektai suteiks galimybes jų rezultatais naudotis ir žiūrovams, ir kuratoriams, ir menininkams. Be to, tikimasi, kad finansuoti projektai, užtikrins fotografų kūrybinių ir edukacinių veiklų tęstinumą.

Etninės kultūros iniciatyvoms paskirstyta kiek daugiau nei 221 tūkst. eurų. Tarp 25 finansuotų projektų internetinės platformos, audiovizualiniai produktai, nuotolinės edukacijos priemonės ir muziejų ekspozicijų atnaujinimas skaitmeninėje erdvėje, taip pat virtualios parodos, virtualūs pažintiniai turai, renginiai. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, finansuoti skaitmeninių kultūros produktų ir paslaugų kūrimo projektai užtikrins didesnį etninės kultūros prieinamumą, kultūros ir meno organizacijų veiklų tęstinumą, įtrauks daugiau kūrėjų, skatins skirtingų organizacijų bendradarbiavimą ir padidins jaunų kūrėjų žinomumą. Tikimasi, kad skaitmenizavimo iniciatyvų dėka padidės ir etninės kultūros išliekamoji vertė.

23 mėgėjų meno projektams paskirstyta kiek daugiau nei 243 tūkst. eurų. Finansavimas skirtas į muzikiniams, teatro, skulptūros meną projektams, taip pat skaitmeninimo ir perkėlimo į virtualią erdvę iniciatyvoms. Dauguma finansuotų projektų pasižymi aktyviu veiklų ar jų rezultatų perkėlimu į skaitmeninę erdvę, todėl, pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, finansuotos iniciatyvos turėtų sudaryti galimybes ir sąlygas su mėgėjų meno veiklomis susipažinti visiems norintiems, nepriklausomai nuo epidemiologinės situacijos, o sukurti nauji kultūros produktai ne tik papildyti esamą kultūros erdvę, bet ir ženkliai prisidės prie jos aktualizavimo ir plėtros. 

Kiek daugiau nei 2, 16 mln. eurų paskirta 113 tarpsritinių projektų. Daugiausia finansuoti kompleksinių renginiai regionuose, įvairių biudžetinių įstaigų veiklų, kūrinių ir kito turinio skaitmenizavimas, duomenų bazių ir platformų kūrimas. Lietuvos kultūros tarybos ekspertai tikisi, kad finansuotos iniciatyvos sukurs stiprią skaitmeninių kultūros produktų kokybinę slinktį. Be to pažymi,  kad į veiklas numatyta aktyviai įtraukti meno kūrėjus. Beveik visuose projektuose atsižvelgiama į pasikeitusias visuomeninio gyvenimo aplinkybes, tad numatytos galimybės kūrybos skaitmenizavimui ir virtualiai sklaidai.

Iš viso programos „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ konkursui buvo pateiktos 939 įvairių kultūros ir meno sričių iniciatyvos, atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas, Lietuvos kultūros tarybos sprendimu, finansavimas skirtas 512 projektų. Šiai programai buvo planuota skirti 10 mln. eurų, kurie numatyti Vyriausybės Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane, tačiau remiantis ekspertų rekomendacijomis ir siekiant finansuoti tik aukštus meninės kokybės ir kultūrinės vertės standartus atitinkančius projektus, Lietuvos kultūros tarybos sprendimu, kultūros ir meno projektams paskirstyta kiek daugiau nei 8,62 mln. eurų. Bendradarbiaujant su Kultūros ministerija lėšų likutį planuojama panaudoti naujoms finansavimo priemonėms, apie kurias bus pranešta artimiausiu metu. 

Finansuotų projektų vykdytojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad finansavimo sutartis būtina pasirašyti iki 2020 m. rugsėjo 30 d. (imtinai), o finansuotos veiklos privalo būti įgyvendinti iki šių metų pabaigos. Perkelti veiklų į kitus, 2021 metus programai „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ skirtomis lėšomis finansuotų projektų vykdytojai neturės galimybės. Jei kyla sunkumų įgyvendinant visas 2020 m. finansuotas veiklas, rekomenduojame peržiūrėti galimybes į kitus metus perkelti dalį kultūros ir meno sričių ar kitų finansavimo programų lėšomis finansuotų projektų veiklų. Projektų administravimo klausimais nuotoliniu būdu konsultuoja Lietuvos kultūros tarybos sričių ir programų kuratoriai.