Paskelbtos viešosios konsultacijos autorių teisei modernizuoti

Data

2016 02 08

Įvertinimas
1
European_Commission.svg[1].png

Europos Komisija siekdama tinkamai, efektyviai modernizuoti autorių teisę paskelbė viešąsias konsultacijas dėl Intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo teisinės aplinkos įvertinimo ir modernizavimo bei paskatimo valstybes nares aktyviai dalyvauti konsultacijose, taip prisidedant prie modernizavimo. Konsultacijas sudaro penki skirtingi klausimynai (skirtingiems suinteresuotiem subjektams) ir yra prieinamos šešiomis skirtingomis kalbomis. Dalyvauti viešosiose konsultacijose ir teikti atsakymus į klausimynus galite iki š.m. balandžio 15 d. Konsultacijas rasite paspaudę nuorodą http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580.

Šių konsultacijų tikslas išsiaiškinti, ar esamas teisinis reguliavimas šioje srityje vis dar veiksmingas. Europos Komisijai svarbu žinoti skirtingų suinteresuotų subjektų (autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų ir šių teisių naudotojų asociacijų, teismų atstovų bei kitų teisininkų, teisėsaugos ir valstybės institucijų, interneto paslaugų teikėjų ir vartotojų) nuomonę dėl esamų teisių gynimo priemonių efektyvumo. Konsultacijomis taip pat siekiama įvertinti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo nuostatų veikimą skaitmeninėje aplinkoje, nustatyti poreikį atnaujinti/pritaikyti direktyvos nuostatas, pasiūlyti galimas priemones užtikrinti autorių teisių apsaugą skaitmeninėje rinkoje.

Sėkmingam modernizavimo procesui labai svarbi įvairių suinteresuotų subjektų nuomonė, tad skatiname suinteresuotus subjektus aktyviai prisidėti prie modernizavimo proceso, atsakant į pateiktus klausimus. Pateikti atsakymai padės Lietuvai rengti išsamias pozicijas dėl Europos Komisijos teisėkūros pasiūlymų.