Paskelbtos rekomendacijos muziejų, archyvų ir bibliotekų veiklai

Data

2020 05 08

Įvertinimas
0
photo-1558087060-3972a0d08fb4.jpg

Sušvelninus karantino reikalavimus, Lietuvoje atnaujinta bibliotekų, muziejų ir archyvų veikla. Tam, kad šios kultūros įstaigos galėtų tinkamai veikti atsižvelgdamos į tebegaliojančius karantino apribojimus ir laikydamosi atitinkamų reikalavimų, patvirtintos rekomendacijos jų veiklai.

Patvirtintos Karantino draudimų švelninimo Lietuvos muziejų veiklai metodinės rekomendacijos. Jų paskirtis – padėti muziejams tinkamai pasiruošti darbui karantino metu, laikantis teisės aktų reikalavimų sudaryti tinkamas sąlygas muziejaus darbuotojų, lankytojų ir kultūros vertybių (eksponatų) apsaugai, muziejaus lankymui bei kitų muziejaus paslaugų teikimui karantino metu.

Taip pat patvirtintos Karantino draudimų švelninimo valstybės archyvų veikloje metodinės rekomendacijos, skirtos padėti valstybės archyvų darbuotojams tinkamai pasiruošti išėjimo iš karantino sušvelninimo etapams, laikantis teisės aktų reikalavimų sudaryti tinkamas sąlygas vartotojų aptarnavimui ir paslaugų teikimui valstybės archyvuose.

Siekiant užtikrinti bibliotekų darbuotojų ir lankytojų apsaugos užtikrinimo reikalavimus ir vartotojų aptarnavimo sušvelninto karantino sąlygomis bei dokumentų panaudos tvarką patvirtintos Lietuvos bibliotekų sektoriaus išėjimo iš karantino metodinės rekomendacijos.

Atsižvelgdami į šias rekomendacijas, muziejai, valstybės archyvai ir bibliotekos atitinkamai pakoregavo savo darbo tvarkos aprašus ir taisykles.