Pasirašyta Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis

Data

2019 03 14

Įvertinimas
5
SSD-09764.jpg

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas ir Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus pasirašė Lietuvos kultūros šakos kolektyvinę sutartį. Tai viena pirmųjų tokio pobūdžio sutarčių, pasirašytų su ministerija. Ši sutartis sustiprins socialinę partnerystę šalies kultūros sektoriuje.

„Įdėjome daug darbo ir pastangų, kad ši sutartis atsirastų. Džiaugiuosi, kad Kultūros ministerija, suprasdama kultūros darbuotojų svarbą, tęsia bendradarbiavimą ir visomis įmanomomis priemonėmis stengiasi stiprinti socialinę partnerystę“, – po sutarties pasirašymo sakė kultūros ministras M. Kvietkauskas.

Sutartyje nurodoma, kad jos šalys įsipareigoja plėtoti ir įgyvendinti socialinę partnerystę, sudarydamos Lietuvos kultūros šakos dvišalę darbo ir socialinių reikalų tarybą. Jos sudėtis ir nuostatai bus tvirtinami kultūros ministro įsakymu per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

Šakos dvišalė taryba lygiateisio socialinio bendradarbiavimo pagrindu nagrinės ir spręs užimtumo, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitus darbo ir su juo susijusius klausimus. Taryba taip pat vykdys nuolatinę kultūros srities socialinių, ekonominių ir darbo klausimų stebėseną, jų analizę ir teiks siūlymus kompetentingoms institucijoms dėl šių klausimų sprendimo.

Kolektyvinėje sutartyje pažymima, kad Kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros darbuotojų profesinė sąjunga skatina teritorinių dvišalių darbo ir socialinių reikalų tarybų, kurių šalimis gali būti teritorijų lygmeniu veikiančios darbuotojų ir darbdavių organizacijos, valstybės ir savivaldybės institucijos, steigimą. Teritorinių dvišalių darbo ir socialinių reikalų tarybų veiklą koordinuotų Lietuvos kultūros šakos dvišalė darbo ir socialinių reikalų taryba.

Sutartyje aptariamos socialinės partnerystės rėmimo priemonės, padedančios išvengti kolektyvinių darbo ginčų, taip pat darbuotojų papildomų garantijų, mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir kiti klausimai.

Dėl Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties nuostatų šalys baigė derybas pernai lapkritį. Kultūros ministerija sutarties projektą suderino su kitomis ministerijomis ir suinteresuotomis institucijomis. Kultūros ministerijai įgaliojimus pasirašyti Lietuvos kultūros šakos kolektyvinę sutartį suteikė Vyriausybė