2022-06-01

Parengtos rekomendacijos savivaldybėms dėl sovietinių paminklų nukėlimo

Šalies savivaldybėms ėmus nukelti sovietinius paminklus, paveldotvarkininkai parengė rekomendacijas, kaip sklandžiai demontuoti paminklus Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietose laikantis teisinio reglamentavimo.

Balandį kultūros ministras Simonas Kairys pasirašė įsakymą, keičiantį kriterijus, kuriais remiantis sovietiniai paminklai kapinėse iki tol buvo saugomi paveldą reglamentuojančių įstatymų. Atnaujintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašas atvėrė galimybes šiuos paminklus nukelti.

„Prasidėję sovietinių paminklų nukėlimo procesai savivaldybėse sukėlė tam tikrų praktinių klausimų, į ką pirmiausia kreiptis dėl paminklo apsaugos nereikalingumo, ką su nukeltais paminklais daryti toliau ir t. t. Noriu padėkoti Kultūros paveldo departamento atstovams, kurie operatyviai sureagavo į dažniausiai kylančius klausimus ir parengė konkrečias bei išsamias rekomendacijas, kaip deramai ir sklandžiai įgyvendinti visą šį procesą“, – sakė kultūros ministras S. Kairys.

Kultūros paveldo departamentas (KPD) parengė ir Lietuvos savivaldybių administracijoms bei Lietuvos savivaldybių asociacijai pateikė išsamias rekomendacijas dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų ir jose esančių paminklų. Svarbiausios KPD parengtos rekomendacijos:

  • Jeigu Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietai nustatytas vietinis reikšmingumo lygmuo, dėl jos apsaugos nereikalingumo turi spręsti savivaldybės Vertinimo taryba.  Jei tokia Vertinimo taryba nėra sudaryta, sprendimus priima KPD sudarytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos.
  • Ruošiantis demontuoti paminklus savivaldybių administracijoms pirmiausia rekomenduojama įvertinti, ar juos galėtų priimti saugoti arba eksponuoti savivaldybių muziejai ar kitos tam skirtos erdvės. Jei tokių galimybių savivaldybėje nėra, demontuotus paminklus rekomenduojama perduoti muziejui „Grūto parkas“.
  • Jeigu Vertinimo tarybos nenustato karių palaidojimo vietose mažosios kraštovaizdžio architektūros statinių ir vaizduojamojo meno formų elementų vertingųjų savybių, paveldosaugos reikalavimai jiems nebetaikomi. Tokiu atveju sprendimus dėl tolesnio šių objektų likimo turi priimti savivaldybės.
  • Dalyje sovietų karių palaidojimo vietų yra patvirtinti individualūs apsaugos reglamentai, kuriuose paveldosaugos reikalavimai nustatyti ir mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniams bei vaizduojamojo meno formų elementams. Tokiais atvejais spręsti dėl tokių individualių apsaugos reglamentų pripažinimo netekusiais galios ir naujų individualių apsaugos reglamentų rengimo turi savivaldybių administracijos.
  • Kapinėse ir kitose palaidojimo vietose esantys paminklai, memorialinės lentos, antkapiai naujais duomenimis papildomi, šie duomenys tikslinami arba pašalinami, objektai ženklinami informacinėmis lentelėmis nustatyta tvarka, tai yra, gavus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro išvadą.

Kilus papildomų klausimų dėl paminklų demontavimo, kviečiama kreiptis į KPD teritorinius skyrius.