Parengta ataskaita apie kultūros politikos vaidmenį skatinant socialinę įtrauktį ir sanglaudą

Data

2019 12 05

Įvertinimas
0
Screenshot_From social inclusion to social cohesion the role of culture ....png

Europos Komisija paskelbė ataskaitą „Nuo socialinės įtraukties prie socialinės sanglaudos. Kultūros politikos vaidmuo“. 2017–2018 m. dirbusių 24 Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ekspertų parengtoje ataskaitoje siekiama parodyti kultūros vaidmenį siekiant spręsti iššūkius, su kuriais susiduria ES narės dėl socialinės įtraukties ir sanglaudos, žmogaus teisių, įvairovės ir kultūros dialogo, skurdo, segregacijos, poliarizacijos, visuomenės senėjimo ir gyvenimo sąlygų skirtumo tarp miesto ir kaimo vietovių bendruomenių. 

Ataskaita skirta politikos formuotojams ir kultūros įstaigoms, atsakingomis už įvairios politikos įgyvendinimą, susijusį su kultūra, ekonomika, užimtumu, teisingumu, saugumu, socialine apsauga, sveikata, gerove, švietimu, miestų ir regionų plėtra.

Dokumente pateikiamos bendrosios ir konkrečios rekomendacijos. Politikos formuotojams skirtose rekomendacijose pabrėžiamas poreikis parodyti aiškų politinį įsipareigojimą puoselėti kultūros vaidmenį užtikrinant socialinę įtrauktį. Tai gali būti užtikrinama parengiant horizontalias politikos programas arba sukuriant ilgalaikius paramos mechanizmus iniciatyvoms „iš apačios“.

Kultūros įstaigoms ir finansuojančioms organizacijoms skirtose rekomendacijose kalbama tiek apie vidinius organizacinius aspektus, tiek išorinį organizacijų vaidmenį, pavyzdžiui, įgyvendinant partnerystes su suinteresuotosiomis šalimis vietos ir regionų lygiais.

Ataskaitos santrauka (anglų k.)

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e168b213-f3ac-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-en

Ataskaita (anglų k.)

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e1b88304-f3b0-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-en