2021-03-15

Nustatytos muziejų atidarymo lankytojams sąlygos

Valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių lankymo organizavimo būtinos sąlygos. Šios kultūros įstaigos vėl priimti lankytojus gali nuo kovo 15 dienos.

Muziejai ir galerijos turi užtikrinti, jog didžiausias vienu metu leidžiamas lankytojų skaičius būtų apskaičiuojamas pagal viešai lankomą plotą, kad vienam lankytojui tektų ne mažiau kaip 20 kv. metrų. Tarp asmenų turi būti laikomasi ne mažesnio nei 2 metrų atstumo, išskyrus vienos šeimos narius ar vieno namų ūkio narius.

Lankomame objekte vyresni nei 6 metų asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Su visomis muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių lankymo organizavimo būtinomis sąlygomis galima susipažinti čia.