Netekome aktyvaus regionų kultūros veikėjo Algio Petro Krutkevičiaus

Data

2015 09 07

Įvertinimas
1
zvake[1].jpg

2015 m. rugsėjo 6 d.  Lietuvos kultūros bendruomenė neteko Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjo, Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojo Algio Petro Krutkevičiaus.

„Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius, bendradarbius, kultūros bendruomenę netekus kompetentingo regionų kultūros vadybininko, puikaus specialisto, atidaus ir nuoširdaus kolegos. Algis Petras Krutkevičius  giliai išmanė regionų kultūros  procesus, aktyviai dalyvavo ne tik Kelmės rajono savivaldybės, bet ir Lietuvos kultūros politikos formavime“, – sakoma kultūros ministro Šarūno Biručio užuojautoje.

Algis Petras Krutkevičius gimė 1951 m. birželio 29 d. Skarulių kaime (Jonavos r). 1970–1976 m. dirbo meno vadovo, metodininko darbą įvairiose Kelmės rajono kultūros įstaigose, buvo Kelmės rajoninių kultūros namų (vėliau – kultūros rūmų) direktorius. 1978 m. įgijo choro dirigento, dainavimo mokytojo bendrojo lavinimo mokykloje ir solfedžio dėstytojo vaikų muzikos mokykloje specialybę. Tuometinės Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų chorvedybos katedroje įgijo  kultūros ir švietimo darbuotojo, choro vadovo kvalifikaciją. 1981–1990 m. dirbo Kelmės vaikų muzikos mokyklos mokytoju, Mokymo dalies vedėju, vadovavo Kelmės kultūros centro mišriam chorui ,,Cantio“ ir Kelmės vaikų muzikos mokyklos moksleivių chorui.

1990 m. pradėjo dirbti Kelmės rajono kultūros skyriaus vedėju. 1990–1995 m. buvo paskirtas rajono valdytojo pavaduotoju – kultūros ir švietimo skyriaus vedėju. 1995–1999 m. ėjo Kelmės rajono savivaldybės administracijos kultūros ir sporto skyriaus, 1999–2001 m. – Kultūros skyriaus, 2001–2011 m. – Kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigas. Nuo 2012 m. dirbo Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoju.

Dirbdamas kūrybinį darbą 1996–2006 m. buvo regioninių chorų švenčių Kelmėje iniciatorius ir pagrindinis organizatorius. Aktyviai dalyvavo regiono ir respublikos visuomeninių institucijų veikloje. 2000–2009 m. buvo Šiaulių apskrities kultūros ir meno tarybos ir 2007–2011 m. Lietuvos kultūros ir meno tarybos narys. 2006–2007 m. – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ekspertų komisijos narys, 2008–2011 m. – Dainų švenčių tarybos narys, 2009–2010 m. – Geriausio kultūros centro vertinimo komisijos narys, 2006–2011 m. – asociacijos ,,Kultūros savivaldos kolegija“ kancleris, nuo 2012 m. – valdybos narys, Mėgėjų meno plėtros koordinavimo tarybos, Kultūros rėmimo fondo tarybos ir Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių ekspertų komisijos narys.
 

2006 m. apdovanotas Šiaulių apskrities viršininko administracijos garbės ženklu ,,Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“. 2011 m. apdovanotas Kultūros ministerijos Garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Už ilgametį tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą 2009 m. suteiktas Lenkijos Bilgorajaus miesto Garbės piliečio vardas.