Naujas Kino įstatymas – galimybės lietuviškam kinui svariau pasireikšti kultūros diplomatijoje ir tapti svarbiu ekonominiu instrumentu

Data

2017 12 12

Įvertinimas
1
kinas foto.jpg

Seimas priėmė naujos redakcijos Kino įstatymą, kuris nustato kino sektoriaus specifiką atitinkantį valstybinio finansavimo modelį, tobulina  valstybinį šios srities valdymą, sudaro palankesnes sąlygas užtikrinti Lietuvos kino plėtrą ir tarptautinį konkurencingumą.

Kino įstatymas padės sustiprinti Lietuvos kino centro (LKC) veiklą, ypač užtikrinant nacionalinių filmų prieinamumą ir rodymą, kino edukacijos bei kino kultūros sklaidos plėtrą, taip pat sudaro palankesnes sąlygas  LKC bendradarbiavimui su užsienio šalimis.

"Lietuvos kinas turi neišnaudotas kino kūrybos eksporto galimybes. Tikiu, kad Lietuvos  kino centras  pasinaudos suteiktomis teisinėmis  galimybėmis, ir lietuviškas kinas bus  dar svarbesnis kultūros diplomatijoje,  padės stiprinti Lietuvos įvaizdį ir taps svariu ekonominiu instrumentu", – pabrėžė kultūros ministrė  L. Ruokytė-Jonsson.

Svarbu tai, kad  įstatymas įtvirtina neapykantą kurstančio filmo sąvoką.  Tokiu  būtų laikomas filmas, kuris pateikia informacija, skleidžiančią karo propagandą, kurstančia  karą ar neapykantą, patyčias, niekinimą, diskriminaciją, smurtą, fizinį susidorojimą su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos.

Filmų indeksavimo komisijai nustačius, kad filmas yra pornografinis, smurtinis arba, kad jo tikslas – kurstyti neapykantą, toks filmas  negalės būti rodomas.

Kartu priimti lydimojo teisės akto – Administracinių nusižengimų kodekso 496 ir 589 straipsnių pakeitimai  įtvirtina  nuostatas, kuriomis vadovaudamasis Lietuvos kino centras atlieka tyrimą ir surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, kad būtų   įtvirtinta administracinė atsakomybė už teisines pasekmes, už kino filmų viešo rodymo reikalavimų ir pareigų registruoti filmus Filmų registre nesilaikymą. Taip pat atitinkamai įtvirtintos nuostatos, susijusios su trukdymu Lietuvos kino centrui atlikti jam pavestas pareigas bei pareigūnų asmens garbės ir orumo pažeminimu.

 Kino įstatymo pakeitimai įsigalios  nuo 2018 m. sausio 1 d.