2024-02-22

Miunchene pristatyta Vilniaus geto literatūra

Vasario 21 d. Nacistinių nusikaltimų dokumentacijos centre Miunchene surengta Vilniaus universiteto profesoriaus Mindaugo Kvietkausko paskaita apie Vilniaus geto literatūrą „Icchokas Rudaševskis ir Matilda Olkinaitė: Holokausto liudijimai skaitmeniniame amžiuje“.

Icchokas Rudaševskis (1927–1943) ir Matilda Olkinaitė (1922–1941) nužudyti, kai buvo dar paaugliai. Abu jie paliko liudijimus, skaitytojams atskleidžiančius tai, kas prarasta per Holokaustą.

I. Rudaševskis vokiečių okupaciją Antrojo pasaulinio karo metais patyrė 1941 m. įkurtame Vilniaus gete. Jo dienoraštyje jidiš kalba užfiksuota tai, kas vyko jo akyse. Dienoraštyje aprašoma nacių keliama grėsmė, pavojus gyvybei, taip pat įvairi kultūrinė veikla gete. Šis dienoraštis yra neįkainojamas šaltinis, šiandien žinomas visame pasaulyje. Jis lietuvių kalba išleistas 2018 metais, į vokiečių kalbą išverstas 2020 m.

M. Olkinaitė – Lietuvos žydų poetė, kūrusi lietuvių kalba, nužudyta per Holokaustą. Matildos eilėraščių sąsiuvinį išgelbėjo kunigas Juozapas Matelionis, 1941 m. paslėpęs jį Panemunėlio bažnyčioje, po altoriumi įrengtoje slėptuvėje. XX a. 9-ajame dešimtmetyje jį atrado disidentas, vargonininkas Alfredas Andrijauskas, perdavęs saugoti profesorei Irenai Veisaitei. Vėliau jai pavyko atrasti ir 1940–1941 m. rašytą poetės dienoraštį – tragiškų istorinių metų ir jos vidinio gyvenimo dokumentą. 2018 m. liepą I. Veisaitė šiuos rankraščius perdavė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, patikėdama parengti ir išleisti Matildos knygą, kuri pasirodė 2018 m.

M. Kvietkauskas parengė M. Olkinaitės eilėraščius leidimui ir išvertė I. Rudaševskio dienoraštį į lietuvių kalbą. Savo paskaitoje jis pristatė YIVO Žydų mokslinių tyrimų instituto internetinio muziejaus sudarytą skaitmeninę parodą apie I. Rudaševskio gyvenimą ir kūrybą.

Renginys, kurį parėmė Lietuvos kultūros institutas, parengtas bendradarbiaujant su Nacistinių nusikaltimų dokumentacijos centru Miunchene.