Ministras patvirtino naujos sudėties Lietuvos kultūros ir meno tarybą

Data

2015 10 14

Įvertinimas
1
kultmin.jpg

Kultūros ministras Šarūnas Birutis įsakymu patvirtino Lietuvos kultūros ir meno tarybos sudėtį, Tarybos pirmininkę ir pavaduotoją.

Lietuvos kultūros ir meno taryba yra patariamojo balso teisę turinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ekspertų grupė, analizuojanti, vertinanti ir padedanti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui formuoti kultūros politiką.

Tarybą sudaro 15 narių, įvairių kompetencijų ekspertų: kūrėjų, atlikėjų, profesionalių atitinkamos kultūros ir meno srities vertintojų ir kt., iš kurių šešis deleguoja Lietuvos meno kūrėjų asociacija, po vieną – asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos bibliotekininkų draugija, 6 narius skiria kultūros ministras. Tarybos personalinę sudėtį trejiems metams tvirtina kultūros ministras.

Lietuvos kultūros ir meno taryba:

1. Aleksandra Aleksandravičiūtė – Vilniaus dailės akademijos profesorė, humanitarinių mokslų daktarė, dailėtyrininkė (tarybos pirmininkė).

2. Rimantas Bagdzevičius – teatro ir kino aktorius, Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) tarybos pirmininkas (tarybos pirmininkės pavaduotojas).

3. Raimundas Balza – Lietuvos muziejų asociacijos pirmininkas. R. Balzą į Tarybą delegavo Lietuvos muziejų asociacija.

4. Gintautas Blažiūnas – Lietuvos architektų sąjungos tarybos narys. G.Blažiūną į tarybą delegavo Lietuvos architektų sąjunga.

5. Gintaras Česonis – Lietuvos fotomenininkų asociacijos Kauno skyriaus pirmininkas;

6. Vilma Griškevičienė – Asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ kanclerė. V. Griškevičienę delegavo asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“

7. Lolita Jablonskienė – Vilniaus dailės akademijos profesorė, dailės istorikė;

8. Alina Jaskūnienė – Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė. A. Jaskūnienę delegavo Lietuvos bibliotekininkų draugija.

9. Antanas A. Jonynas – Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas. A.A.Jonyną delegavo Lietuvos rašytojų sąjunga.

10. Tautvydas Kaltenis – Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkas. T. Kaltenį delegavo Lietuvos dizainerių sąjunga.

11. Dainius Radzevičius – Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas. D. Radzevičių delegavo Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija.  

12. Vida Ramaškienė – Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris“ direktorė;

13. Roma Survilienė – Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos direktorė;

14. Edita Utarienė – Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė. E.Utarienę delegavo Lietuvos dailininkų sąjunga.

15. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė – Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė. A. Žigaitytę – Nekrošienę delegavo Lietuvos muzikų sąjunga.  

Taryba rinksis artimiausiu metu, posėdyje prisistatys ministrui, aptars artimiausius klausimus. Pirmajame posėdyje Taryba taip pat svarstys, kam turėtų būti skiriama J.Basanavičiaus vardo premija. Premija skiriama kasmet už reikšmingiausius paskutiniųjų 5 metų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat kūrybinę ir mokslinę veiklą etninės kultūros srityje.