Ministerijoje įvyko susitikimas su Lietuvos archyvų atstovais

Data

2017 02 17

Įvertinimas
1
Archyvai 1.jpg

Vasario 17 d. kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson susitiko su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir valstybės, regioninių ir specializuotų archyvų atstovais. Susitikime, kuriame taip pat dalyvavo viceministrė Gintautė Žemaitytė bei patarėjai Evaldas Stankevičius ir Aurimas Pautienius, buvo aptartos esminės, valstybės archyvų sektoriui aktualiausios problemos, išdiskutuoti galimi sprendimo būdai.

„Kultūros lauke valstybės archyvams buvo skirtas menkesnis dėmesys nei kitoms atminties institucijoms. Šią situaciją reikia keisti. Įstatymuose iki šiol Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir valstybės archyvai nėra tiesiogiai apibrėžti kaip kultūros įstaigos, todėl reikia peržiūrėti ir atitinkamai koreguoti teisės aktus. Vienas pirmųjų svarbių darbų yra archyvų srities strateginės plėtros dokumento, kurio projektas jau yra parengtas, patvirtinimas“, – kalbėjo Liana Ruokytė-Jonsson.

Kultūros ministrė pabrėžė, kad atsižvelgiant į besikeičiančias technologijas ir augančias elektroninių dokumentų apimtis, būtinas nuoseklus dokumentų valdymo tobulinimas, valstybės informacinių išteklių konsolidavimas, šio klausimo sprendimą aptariant su Susisiekimo, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijomis.

Archyvų atstovai kalbėjo apie tai, kad valstybės archyvai stokoja tinkamų, pagal reikalavimus įrengtų saugyklų ir popieriniams, ir elektroniniams archyviniams dokumentams saugoti, reikiamos infrastruktūros kokybiškų paslaugų teikimui, modernios įrangos. Buvo aptartas archyvų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir specialiųjų gebėjimų tobulinimo klausimas, pažymėta dokumentų paieškos užsienyje svarba, lituanistinių dokumentų sugrąžinimo į Lietuvą klausimai.

Vienas iš aktualių klausimų yra tarpinstitucinis bendradarbiavimas, nes elektroninių dokumentų problematika patenka į įvairių institucijų interesų sritį ir kol kas nėra tinkamai koordinuojama. Ministrė archyvų atstovus paragino aktyviai įsijungti į diskusiją ir teikti pasiūlymus, kuriuos nutarta aptarti tolesniuose reguliariuose susitikimuose.