2023-02-21

„Metų vertėjo krėslo“ premija – Lionginui Pažūsiui

Lietuvių PEN centras ir Kultūros ministerija skelbia, kad „Metų vertėjo krėslo“ premija už 2022 metais išleistą geriausią grožinės literatūros vertimą į lietuvių kalbą paskirta kalbininkui ir vertėjui Lionginui Pažūsiui.

Premija jis įvertintas už precizišką XVII a. anglų poeto, publicisto, mąstytojo ir visuomenės veikėjo Johno Miltono epinės poemos „Prarastasis rojus“ vertimą į lietuvių kalbą. Knygą išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Lionginas Pažūsis „Prarastojo rojaus“ vertimo ėmėsi prieš daugelį metų, su tikru mokslininko tyrėjo užsidegimu gilindamasis į kiekvienos eilutės prasmę, vis ją šlifuodamas, kol atskleisdavo ir jos simboliką, ir ritmiką, išgaudavo jos skambesį. Šis darbas apvainikavo visą jo turtingą vertėjo karjerą, o Lietuvai parengė išskirtinę dovaną – pagaliau turime Johno Miltono „Prarastąjį rojų“ lietuvių kalba.

Pasaulio literatūroje Johnas Miltonas minimas iškart po didžiųjų Dante Alighieri ir Williamo Shakespeare‘o. Poema „Prarastasis rojus“ versta ne mažiau kaip 300 kartų į 57 kalbas, apie šio kūrinio vertimą į lietuvių kalbą svajojo dar Laurynas Ivinskis, Antanas Danielius ir kiti iškilūs vertėjai, supratę šio anglų literatūros kūrinio pasaulinę reikšmę. Publikacijoje skaitytojams pateikiamas „Prarastojo rojaus“ rinktinių ištraukų tekstas. Kaip pratarmėje sako pats vertėjas, tai „nuosekliai einančių ir laužtiniuose skliaustuose trumpais komentarais jungiamų beveik keturių tūkstančių eilučių ištraukų rinkinys, gana plačiai ir reprezentatyviai atskleidžiantis šio garsiojo poezijos kūrinio ir beribės jo genialaus kūrėjo vaizduotės horizontus. Poemos tekstas neadaptuotas, jos struktūra išlaikyta, eilių akordai skamba autentiška seka“.

„Sunku įsivaizduoti sudėtingesnę užduotį vertėjui, kuris turi būti ir literatūrologas, ir istorikas, ir poetas, o svarbiausia – aukščiausios kategorijos anglų kalbos specialistas bei lietuvių kalbos mokovas. Suprasdamas milžinišką šio kūrinio svarbą ir išskirtinumą, jo vertimui keliamų reikalavimų sudėtingumą, Lionginas Pažūsis dirbo be galo atsakingai, atkakliai įveikdamas eilutę po eilutės, kol mus pasiekė šio ilgamečio vertėjo triūso rezultatas – puikios kokybės anglų literatūros klasikos vertimas. Dėl Miltono kūrinio sudėtingumo, daugiaplaniškumo, dažnai neįveikiamos simbolikos ir XVII a. anglų kalbos subtilybių šios užduoties iki šiol niekam nebuvo pavykę įveikti“, – apie „Prarastojo rojaus“ vertimo procesą yra sakiusi vertėjo kolegė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros profesorė Nijolė Maskaliūnienė.

Pažūsis yra monografijos „Kalba ir vertimas“, keliolikos anglų kalbos vadovėlių ir kelių mokomųjų žodynų, daugelio akademinių straipsnių autorius. Į lietuvių kalbą jis yra išvertęs nemažai anglų klasikinės poezijos, o į anglų – lietuvių poetų kūrybos.

Kalbininkas ir vertėjas Lionginas Pažūsis yra 23-asis „Metų vertėjo krėslo“ premijos laureatas (premija teikiama nuo 2001 metų). Lietuvių PEN centras laureatui dovanoja krėslą, o Kultūros ministerija skiria piniginę premiją.

Iškilmingas „Metų vertėjo krėslo“ premijos įteikimas vyks vasario 22 d. 18 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius).

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos nuotrauka