2024-04-18

Maironio lietuvių literatūros muziejui toliau vadovaus Deimantė Cibulskienė

Kultūros ministerijos surengtą konkursą eiti Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktoriaus pareigas laimėjo dabartinė jo vadovė Deimantė Cibulskienė.

Vienintelė konkurse dalyvavusi D. Cibulskienė Maironio lietuvių literatūros muziejui vadovauja nuo 2019 metų, jame dirba nuo 2004-ųjų.

Maironio lietuvių literatūros muziejus – poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio namuose Kaune bei kituose savo ekspoziciniuose padaliniuose lietuvių raštijos ir literatūros vertybes, Lietuvos rašytojų kūrybinį ir memorialinį palikimą pristatantis muziejus, savo veikla ženkliai prisidedantis prie visuomenės istorinės ir kultūrinės savimonės ugdymo, nacionalinio tapatumo puoselėjimo.

Maironio lietuvių literatūros muziejaus vadovo kadencijos trukmė – penkeri metai.

Deimantės Cibulskienės asmeninio archyvo nuotrauka