2023-02-01

LNOBT vadovo konkursą laimėjo Laima Vilimienė

Kultūros ministerijos konkursą eiti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) generalinio direktoriaus pareigas laimėjo dabartinė Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Laima Vilimienė. Iš konkurse dalyvavusių šešių pretendentų ji surinko daugiausiai komisijos balų.

Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui L. Vilimienė vadovavo nuo 2018 m. rugpjūčio, prieš tai ji ilgus metus buvo LNOBT generalinio direktoriaus pavaduotoja rinkodarai. L. Vilimienė taip pat dėsto muzikos vadybą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, anksčiau dirbo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje teorinių disciplinų dėstytoja, Lietuvos valstybiniame simfoniniame orkestre vadovavo Informacijos ir reklamos skyriui.

„LNOBT kaip nacionalinės scenos meno organizacijos paskirtis – savo veikla bei jame dirbančių kūrybinių darbuotojų ir kolektyvų kūrybine veikla aukščiausiu meniniu lygiu pristatyti iškiliausius nacionalinės menines kūrybos laimėjimus, puoselėti, plėtoti ir skleisti Lietuvos kultūrą, formų ir žanrų įvairovę, kūrybiškai interpretuoti ir perteikti pasaulio kultūrų laimėjimus, kurti šiuolaikinio meno tradicijas, siekti stilistinės, žanrinės įvairovės, formuojant aukštesnius publikos poreikius, bei siekti kokybinio poveikio atlikėjams“, – teigia L. Vilimienė savo pristatytoje LNOBT perspektyvinėje penkerių metų veiklos programoje. Joje taip pat akcentuojama, kad šis teatras turi visas kompetencijas įgyvendinti pasiūlytą strategiją ir realizuoti viziją – tapti reikšmingiausia scenos menų institucija Baltijos kraštuose, meno įstaiga, kuria galime didžiuotis.

L. Vilimienė yra įgijusi muzikos istorijos specialybę tuometėje Lietuvos muzikos akademijoje bei vadybos magistro laipsnį BI Norvegijos vadybos institute ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.

Atrankos komisiją sudarė septyni nariai: kultūros viceministrė Daina Urbanavičienė (komisijos pirmininkė), pianistas, muzikologas ir pedagogas doc. Saulius Gerulis, Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vadovė Janina Krušinskaitė, šios grupės vyresnioji patarėja Daiva Parulskienė, Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė, menotyrininkas, šokio istorikas ir kritikas prof. Helmutas Šabasevičius ir Kultūros ministerijos Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjas Virginijus Varnaitis.

Kaip numatyta teisės aktuose, vadovo konkursą laimėjusio asmens tinkamumas eiti pareigas tikrinamas teisėsaugos institucijų.

LNOBT vadovo kadencijos trukmė – penkeri metai.

Martyno Aleksos nuotrauka