Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia konkursą Geriausio 2016 metų kultūros centro premijoms gauti

Data

2017 01 04

Įvertinimas
1
LRKM logo LT.JPG

Premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą ir novatorišką kultūros centrų veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą. Skiriant premijas taip pat atsižvelgiama į kultūros centrų patalpų ir darbo organizavimui reikalingų priemonių būklę bei kultūros ir meno darbuotojų kvalifikaciją.

Kultūros centrus premijoms gauti turi teisę siūlyti savivaldybių administracijos, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Kultūros centrų taryba, Lietuvos kultūros centrų asociacija, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, nevyriausybinės organizacijos,  kultūros centrai bei fiziniai asmenys.

Iš vienos savivaldybės gali būti teikiamas vienas kultūros centras.  

Kartu su pasiūlymais turi būti pateikti šie dokumentai:

  • kultūros centro registracijos pažymėjimo kopija;
  • steigėjo sprendimo apie kategorijos suteikimą kultūros centrui kopija;  
  • pastarųjų 5 metų veiklos, apibūdintos Geriausio metų kultūros centro premijavimo nuostatų 3 punkte, pristatymas;
  • studijų, būrelių, mėgėjų meno kolektyvų, veikiančių centre, sąrašas, nurodant mėgėjų meno kolektyvų kategorijas;
  • kultūros ir meno darbuotojų sąrašas, kuriame nurodytas jų išsilavinimas, kvalifikacija bei atestacijos metu suteikta kvalifikacinė klasė;
  • apdovanojimų už kultūros centro veiklos rezultatus dokumentų kopijos (padėkų, gautų už dalyvavimą renginiuose, kopijos neteikiamos);
  • dvi rekomendacijos. Tuo atveju, kai premijai prisistato pats kultūros centras arba jį teikia ne steigėjas, būtina steigėjo rekomendacija.

Geriausio metų kultūros centro premijavimo nuostatus rasite čia.

Nuostatų pakeitimus rasite čia.

Paraiškos priimamos paštu iki 2017 m. vasario 20 d., siunčiant adresu:

Konkursas Geriausio metų kultūros centro premijai gauti,
Lietuvos nacionalinis kultūros centras,
B. Radvilaitės g. 8,
LT-01124, Vilnius.

Pašto žymeklyje nurodyta išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip 2017 m. vasario 20 d.

Papildomą informaciją teikia:

Lietuvos nacionalinio kultūros centro Regionų kultūros informacijos poskyrio vadovė Inga Kriščiūnienė, tel. 261 25 94, el. paštas: [email protected]

Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė, tel. 219 34 46, el. paštas: [email protected]