2021-03-18

Lietuvos ir Ukrainos kultūros ministrai pasirašė Bendradarbiavimo programą

Šiandien, kovo 18 d., Kijeve pasirašyta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Ukrainos kultūros ir informacinės politikos ministerijos Bendradarbiavimo programa. Šį dvišalį susitarimą pasirašė Lietuvos kultūros ministras Simonas Kairys ir Ukrainos kultūros ir informacinės politikos ministras Oleksandr Tkachenko. 

Bendradarbiavimo programą pasirašęs kultūros ministras S. Kairys sako, kad Ukraina ir Lietuva yra užmezgusios tvirtus kultūrinius ryšius, kuriuos, remiantis naująja programa, bus galima dar labiau plėsti ir gilinti. Iki šiol abi šalys daug dėmesio skyrė dalijimuisi patirtimi kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo srityse, ekspertų mainams, kūrybinėms partnerystėms. 

„Šiandien mes atverčiame naują lapą abiejų šalių kultūrinių ryšių istorijoje. Naujoji Bendradarbiavimo programa sujungia du labai svarbius Ukrainai ir Lietuvai dalykus – mūsų glaudžią praeitį ir mūsų brolišką ateitį. Abi šalis nuo seno sieja jų teritorijose esantis kilnojamas ir nekilnojamas kultūros paveldas, kuriam ypač reikia mūsų bendradarbiavimo, apsikeitimo patirtimi ir ekspertų žiniomis, tokių aktualizavimo projektų kaip parodos ir leidiniai. Tikiu, kad naujoji Bendradarbiavimo programa šiuo atžvilgiu taps reikšmingu stimulu. Taip pat tikiu, kad naujuoju programos laikotarpiu suteiksime dar daugiau galimybių abiejų šalių jauniesiems kultūros profesionalams – jų mainams, vizitams, bendroms kūrybinėms iniciatyvoms ir ambicingiems projektams“, – kalbėjo kultūros ministras S. Kairys. 

Abi šalys sutarė toliau plėtoti kultūrinius ryšius ir kultūros mainus bei bendradarbiavimą teatro, muzikos, choreografijos, vaizduojamojo ir mėgėjų meno, kino, literatūros, kūrybinių industrijų, bibliotekų ir muziejų reikalų, paminklų bei kitų kultūros ir istorijos paveldo objektų apsaugos ir veiksmingo naudojimo srityse. Taip pat įsipareigojama bendradarbiauti tautinių mažumų kultūros išsaugojimo srityje ir skatinti lietuvių tautinės mažumos Ukrainoje ir ukrainiečių tautinės mažumos Lietuvoje iniciatyvas. 

Per vizitą Kijeve taip pat numatytas dvišalis S. Kairio ir O. Tkachenko susitikimas.