Laukiamos paraiškos pratęstai Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programai

Data

2021 01 12

Įvertinimas
0
Fasad_K9_mars2018_crop.jpg

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa (angl. Nordic–Baltic Mobility Programme for Culture) pratęsta naujam trejų metų laikotarpiui (2021–2023). Ši programa  vykdoma nuo 2009 m. Šiaurės Ministrų Tarybos ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos Respublikų kultūros ministerijų iniciatyva. 

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų bei kultūros profesionalų mobilumą, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams kultūros ir meno projektams kūrimą, regione veikiančias menininkų rezidencijas. Programa teikia finansinę paramą trims moduliams: menininkų mobilumo, bendradarbiavimo tinklų ir menininkų rezidencijų. 

Menininkų mobilumo finansavimu siekiama suteikti galimybę asmenims, vykdantiems veiklą bet kurioje meno ar kultūros srityje, keliauti ir užmegzti naujus kontaktus, užtikrinti žinių bei įgūdžių mainus, suteikti galimybę pristatyti naujus kultūros ir meno projektus regione. Paraiškos finansavimui gauti priimamos tris kartus per metus, lėšos skiriamos kelionės ir nakvynės išlaidoms padengti.  

Bendradarbiavimo tinklų moduliu siekiama paskatinti partnerystes ir sinergiją kultūros srityje, patirties bei žinių mainus. Finansuojamos veiklos, skirtos tinklo organizacijų poreikiams: susitikimai, konferencijos, dirbtuvės, darbuotojų mainai, bendri mokymai ir kita. Paraiškas šiam moduliui gali teikti asmenys, grupės, organizacijos ir įstaigos, veikiančios kultūros ir meno srityse. Per metus skelbiami  du kvietimai trumpalaikiam (iki 12 mėn.) ir vienas kvietimas ilgalaikiam (iki 36 mėn.) bendradarbiavimo tinklų finansavimui. 

Menininkų rezidencijų finansavimu siekiama sukurti sąlygas rezidencijų veiklą vykdančioms organizacijoms priimti menininkus iš kitų Šiaurės ir Baltijos šalių. Paraiškas gali teikti organizacijos, įstaigos ir grupės, dirbančios su naujų rezidencijų iniciatyvomis kultūros ir meno srityse. Šiam moduliui numatomas vienas paraiškų teikimo kvietimas per metus. 

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programoje gali dalyvauti Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Šiaurės šalių – Danijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Grenlandijos, Farerų ir Alandų salų – menininkai ir kultūros operatoriai. Tarp 14 atrinktų naujas programos paraiškas vertinsiančių tarptautinių ekspertų yra ir Lietuvos atstovas. 

Programą kofinansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, administruoja Šiaurės ministrų tarybos institucija Nordic Culture Point (Helsinkyje), informaciją apie programos galimybes Lietuvos kultūros operatoriams teikia Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje (patarėja kultūros ir švietimo klausimais Brigita Urmanaitė, [email protected], +370 685 55138).

Šiuo metu vykstantys kvietimai:

Menininkų mobilumo (paraiškų teikimo terminas 2021-02-08)

Menininkų rezidencijų (paraiškų teikimo terminas 2021-02-11)

Artimiausias internetinis seminaras apie programą vyks sausio 20 d. Daugiau informacijos ir registracija.