Laukiama paraiškų pagal du EEE finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimus

Data

2020 05 04

Įvertinimas
1
IMG_2511.jpg

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ antrąjį atvirą kvietimą „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“.

Projektai pagal šį kvietimą atrenkami taikant dviejų etapų procedūrą: 1) kvietimas teikti projektų koncepcijas; 2) kvietimas atrinktų geriausių koncepcijų teikėjams pateikti visą projekto paraiškos paketą. Paraiškų pateikimo terminas pirmajame etape – iki 2020 m. rugsėjo 20 d. Plačiau apie kvietimą teikti paraiškas.

Taip pat informuojame, kad dėl koronaviruso (Covid-19) pandemijos pratęsiamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ pirmojo atviro kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ terminas – iki 2020 m. spalio 30 d. Plačiau apie kvietimą teikti paraiškas.

Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programa „Kultūra“ patvirtinta vadovaujantis Lietuvos ir paramą teikiančių valstybių – Norvegijos, Islandijos, ir Lichtenšteino – susitarimo memorandumu dėl paramos socialinei ir ekonominei atskirčiai mažinti. Pagal programą „Kultūra“ iki 2021 metų numatyta 8 mln. 235 tūkst. eurų paramos lėšų, 7 mln. eurų šios sumos – EEE dotacija, likusios lėšos skiriamos iš nacionalinio biudžeto.