2024-04-09

Kviečiame teikti pastabas skatinamosios finansinės priemonės „Paveldas“ aprašymo projektui

AB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia visuomenę teikti pastabas finansinės priemonės „Paveldas“, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, aprašymo projektui.

Priemonės tikslas – suteikiant privatiems ir viešiems juridiniams asmenims palankias finansavimo sąlygas paskolų forma, atnaujinti, aktualizuoti ir įveiklinti kultūros paveldo objektus, lanksčiai pritaikant juos įvairių visuomenės grupių poreikiams, išnaudoti paveldo ir kultūros objektų atnaujinimo potencialą ekonominės plėtros didinimui, naujų veiklos sričių ir pajamų šaltinių, verslų ir darbo vietų kūrimui, darnaus turizmo vystymuisi.

Priemonės aprašymas.

Pastabas galima teikti iki 2024 m. balandžio 16 d. (imtinai) el. paštu [email protected].

Teodoro Biliūno nuotrauka