Kuriamas Integralios kultūros paveldo apsaugos modelis

Data

2019 08 28

Įvertinimas
0
Pastato lentelė.jpg

Siekdama patobulinti kultūros paveldo apsaugos teisinį reguliavimą, Kultūros ministerija kviečia visuomenę teikti pastabas ir pasiūlymus pasirenkant tinkamiausią Integralios kultūros paveldo apsaugos modelio alternatyvą tolimesniam plėtojimui.

Vadovaujantis XVII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatomis, kuriose konstatuojama, kad kultūra, kaip kertinis nematerialus visuomenę vienijantis elementas, atlieka labai svarbų vaidmenį vienijant visuomenę ir formuojant viešąją politiką, taip pat įgyvendinant LRV programos įgyvendinimo plano 2.4.2 darbo „Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio parengimas ir įgyvendinimas“ 1 veiksmą „Sisteminio integruoto, darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos parengimas ir adaptavimas“, Kultūros ministerija viešojo pirkimų būdu pirko organizacijos UAB „Smart Continent“ paslaugas – Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimą, padėsiantį rengti Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos koncepciją ir aktualių teisės aktų redakciją.

Pasiūlymus ir pastabas prašome teikti el. paštu gintare.vitkauskaite@smartcontinent.com iki rugsėjo 9 d.