Kultūros viceministrė G. Žemaitytė: kultūra yra tai, kas padeda susikalbėti

Data

2019 09 20

Įvertinimas
0
Savivaldybių kultūros darbuotojai ir viceministrė.JPG

Šią savaitę Bistrampolio dvare, Panevėžio rajone, šalies savivaldybių kultūros darbuotojai dalyvavo renginyje, skirtame Lietuvos regionų kultūros kaitos gairėms aptarti. Jo dalyvius pasveikino kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė, ji taip pat dalyvavo diskusijoje regionų kultūros plėtros klausimais.

Viceministrė pažymėjo, kad baigiasi pirmieji metai, kai įgyvendinama Kultūros ministerijos parengta  Tolygios kultūrinės raidos programa ir visoje šalyje veikia regioninė kultūros tarybos.

„Regionams suteikta teisė ir atsakomybė patiems atsirinkti kultūros ir meno projektus, kurie plėtojami savivaldybėse. Tai svarbus pokytis kultūros valdyme, kuriuo siekiame užtikrinti kultūros prieinamumą ir jos įvairovę regionuose, mažinti kultūrinę atskirtį tarp didmiesčių ir mažesnių miestelių, stiprinti vietos kultūrinį identitetą“, – sakė viceministrė G. Žemaitytė.

Viceministrė pristatė pagrindines ministerijos darbo grupės parengto Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto nuostatas, pažymėjo, kad būsimo įstatymo tikslas – nustatyti bendruosius kultūros politikos principus, sukurti horizontalų kultūros srities teisinio reguliavimo mechanizmą, aiškiai apibrėžti kultūros politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį. Pasak G. Žemaitytės, įgyvendinant įstatymo nuostatas bus svarbu išspręsti ir tokius uždavinius, kaip paskatinti regionuose aktyviau veikti nevyriausybinį kultūros sektorių, kuris galėtų lygiaverčiai bendradarbiauti kultūros lauke, nes yra labai svarbu palaikyti šiandieninę demokratišką kultūros gyvenimo formą.

Kultūros viceministrė taip pat pasidžiaugė sparčiai augančia Kultūros paso pasiūla – moksleiviai kartu su mokytojais visoje Lietuvoje jau gali rinkti beveik du tūkstančius kultūros paslaugų, kurias aktyviai siūlo ir kultūros įstaigos regionuose. G. Žemaitytės teigimu, regionų kultūriniam gyvybiškumui taip pat svarbi neseniai ministerijos patvirtinta Kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcija.

Viceministrė padėkojo savivaldybių kultūros darbuotojams už bendrą darbą, įsitraukimą rengiant ministerijos dokumentus, aktyvų dalyvavimą įvairiose darbo grupėse, kartu spendžiant bendrus centrinės ir vietos valdžios klausimus.

„Kultūra yra tai, kas padeda susikalbėti visais lygiais, ji skatina žmonių bendrystę, stiprina vietos bendruomenes, leidžia žmonėms būti toje pačioje erdvėje ir skatina į ją sugrįžti“, – sakė G. Žemaitytė.

Seminarą Lietuvos regionų kultūros kaitos gairėms aptarti organizavo Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio rajono švietimo centras, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“.