Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektas aptartas su visuomene

Data

2019 09 13

Įvertinimas
2
02.jpg

Penktadienį Kultūros ministerijos atstovai Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre pristatė Kultūros pagrindų įstatymo projektą, kurį parengė ministerijos darbo grupė. Projektas buvo pakoreguotas pagal visuomenės bei suinteresuotų institucijų pastabas ir pasiūlymus, taip pat atsižvelgus į Prezidentūroje vykusio Kultūros forumo metu pateiktus pasiūlymus.

Viešame renginyje pagrindinės būsimo įstatymo nuostatos aptartos kartu su kultūros srities, visuomenės atstovais. Renginyje akcentuota, kad toks įstatymas būtinas siekiant sistemingai įgyvendinti  kultūros politiką. Sutarta, kad pastabas dėl Kultūros pagrindų įstatymo projekto dar galima teikti iki rugsėjo 20 dienos (el. paštu dmm@lrkm.lt).

Kultūros politikos pagrindų įstatymu siekiama įtvirtinti valstybės įsipareigojimus kultūrai, užtikrinant konstitucines Lietuvos piliečių teises į kultūros prieinamumą. Įstatymo tikslas – nustatyti bendruosius kultūros politikos principus, sukurti horizontalų kultūros srities teisinio reguliavimo mechanizmą, aiškiai apibrėžti kultūros politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų kompetenciją ir vaidmenį, kartu apibrėžiant vienodai traktuojamas sąvokas.

Atsižvelgdama į viešo aptarimo rezultatus, Kultūros ministerijos darbo grupė įvertins jo metu gautus pasiūlymus, taip pat naujas pastabas, pateiktas el. paštu. Po to Kultūros pagrindų įstatymo projektas bus teikiamas svarstyti Vyriausybei, jai pritarus – Seimui.