2023-01-10

Kultūros paveldo objektų prevencinės priežiūros projektas „FIXUS Mobilis“ tęs veiklą

Nuo šiandienos kultūros paveldo objektų prevencinės priežiūros projektas „FIXUS Mobilis“ tampa Kultūros infrastruktūros centro (KIC) dalimi. Taip bus užtikrintas šio projekto tęstinumas, o tam kelią atvėrė kultūros ministro įsakymu papildyti KIC nuostatai, pavedant šiai įstaigai vykdyti kultūros paveldo objektų prevencinės priežiūros funkcijas.

Prevencinei priežiūrai per penkerius metus numatyta atrinkti 350 objektų, tęsti konsultacijas ir mokymus, kad šios veiklos būtų kuo labiau prieinamos. Šiems metams tam iš Paveldotvarkos programos numatyta skirti 121 tūkst. eurų.

KIC pagal kultūros paveldo objektų valdytojų pateiktas paraiškas kultūros ministro nustatyta tvarka atrinks kultūros paveldo objektus prevencinės priežiūros paslaugoms gauti, taip pat atliks šių objektų apžiūras, cheminius ir mikrobiologinius tyrimus, vertins esamą būklę ir rengs jos įvertinimo ataskaitas su prevencinės priežiūros planais, vykdys kitus už kultūros paveldo objektų apsaugą atsakingos institucijos leidimo nereikalaujančius darbus, skirtus sulėtinti kultūros paveldo objekto nykimą. KIC taip pat teiks rekomendacijas bei siūlymus, konsultuos kultūros paveldo objektų valdytojus dėl statinių prevencinės priežiūros.

„Projekto „FIXUS Mobilis“ veiklos metai parodė prevencinės priežiūros paslaugų poreikį, tad tikrai gera žinia, kad šis projektas bus tęsiamas, o kultūros objektų valdytojai bei savininkai ir toliau galės gauti jiems reikalingas paslaugas“, – sako KIC direktorius Šarūnas Šoblinskas.

Europos ekonominės erdvės (EEE) lėšomis finansuoto kultūros paveldo objektų prevencinės priežiūros projekto „FIXUS Mobilis“ pirmasis veiklos etapas truko trejus metus. Per šį laiką trys mobilios komandos, kuriose dirbo vienuolika specialistų, atliko prevencinės priežiūros darbus 200 objektų visoje Lietuvoje, surengė 7 praktinius mokymus ir 30 konsultacijų regionuose.

Agnės Grinevičiūtės nuotrauka