2021-07-20

Kultūros ministro ir policijos vadovo susitikime – svarbi žinia muziejininkams ir kolekcininkams

Pirmadienį vykusiame kultūros ministro Simono Kairio ir policijos generalinio komisaro Renato Požėlos susitikime aptarta viena iš pastarojo meto aktualijų – įstatymo, numatančio registruoti visiškai netinkamus naudoti ar signalinius ginklus, įsigytus iki 2019 m. rugsėjo 1 d., įgyvendinimas.

Sutarta, kad artimiausiu metu įvyks muziejininkų, Kultūros ministerijos ir policijos atstovų susitikimas, kuriame bus išsamiai paaiškintos įstatymo nuostatos, aptarti jo įgyvendinimo būdai. Pasak policijos generalinio komisaro Renato Požėlos, kadangi policijai pavesta įgyvendinti šį įstatymą, bus ieškoma sprendimų, kaip išsaugoti eksponatus jų nesugadinant (t. y. nedeaktyvuojant). „Būtina susėsti prie bendro stalo, išsiaiškinti kylančius nesutarimus, kad abi pusės vienodai suprastų įstatymo esmę ir sutarti, kaip efektyviau jį įgyvendinti“, – sako policijos vadovas.

Kultūros ministras Simonas Kairys pastebi, kad Kultūros ministerijai pavaldūs muziejai šiuos klausimus yra išsprendę ir visus turimus ginklus bei šaudmenis tinkamai įregistravę. „Tačiau matome, kad savivaldybėms pavaldiems muziejams kyla daug klausimų ir neaiškumų, todėl kartu su policijos atstovais sutarėme dėl bendro susitikimo, kurio metu aiškiai ir konkrečiai bus atsakyta į visus muziejininkams kylančius klausimus. Neretai problemų šaltinis yra emocijos ir nesusikalbėjimas – tai ir bandysime pakeisti. Neabejoju, kad drauge lengvai rasime sprendimus, kurie leis tinkamai įregistruoti turimus ginklus bei šaudmenis tiek išsaugant jų kaip eksponatų vertę, tiek paisant įstatymų”, – sakė S. Kairys.

2019 m. Lietuvoje priimta Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisa, numatanti, kad net ir tie ginklai, kurie pripažinti visiškai netinkami šaudyti, privalo būti įregistruoti ir tai turi būti padaryta iki šių metų rugsėjo 14 d.

 Gedimino Savickio (ELTA) nuotrauka