Kultūros ministrė susitiko su Rusijos Federacijos ambasadoriumi

Data

2017 12 12

Įvertinimas
1
3.jpg

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson priėmė Rusijos ambasadorių Aleksandrą Udalcovą.

Sutikime buvo kalbėta apie dvišalį bendradarbiavimą kultūros srityje. Kultūros ministrė pažymėjo, kad Lietuvos kultūros institucijos, menininkai palaiko gana glaudžius santykius su partneriais Rusijoje, pavyzdžiui, itin tamprūs ir intensyvūs ryšiai tarp atskirų Lietuvos ir Rusijos  muziejų, teatrų, koncertinių organizacijų. Lietuvos kino centras iš Rusijos Federacijos valstybinio kino fondo „Gosfilmfond“ jau yra įsigijęs 37 lietuviško kino paveldo kopijas.

Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis apie šiuo metu rengiamas tarpvalstybines sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje ir dėl karo bei represijų aukų kapų tvarkymo. Ministrės L. Ruokytės-Jonsson teigimu, Lietuvai rūpi, jog sutarčių dokumentuose atsispindėtų tokie svarbūs dalykai, kaip archyvų ir kultūros vertybių grąžinimas.  

Ministrė kėlė klausimą dėl K. Donelaičio muziejaus tvarkybos Kaliningrado srityje ir paprašė ambasadorių A. Udalcovą tarpininkauti, kad tam daugiau dėmesio skirtų Kaliningrado srities administracija bei Kaliningrado srities istorijos ir meno muziejus, kurio filialas – lietuvių literatūros klasiko muziejus. „Esame pasirengę skirti lėšų muziejui sutvarkyti, tik reikia, kad aktyviau įsitrauktų srities administracija ir muziejus“, – sakė ministrė.

Susitikime aptarta tremtinių masinių kapų Rusijoje ir II pasaulinio karo karių laidojimo vietų sutvarkymo Lietuvoje tema. Kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson atkreipė dėmesį, kad šią veiklą reglamentuoja teisės aktai. Kapų tvarkymas yra išskirtinė savivaldybių teisė, todėl šiuo klausimu reikia ieškoti geranoriško sutarimo su savivalda.