Kultūros ministrė susitiko su Danijos Karalystės ambasadoriumi

Data

2017 03 07

Įvertinimas
1
Ruokytė Danija 2.jpg

Kovo 7 d. kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson susitiko su Danijos Karalystės ambasadoriumi Lietuvoje Dan E. Frederiksen ir Danijos kultūros instituto direktoriumi Simon Drewsen Holmberg.

Susitikimo metu kultūros ministrė pasidžiaugė konstruktyviu Lietuvos ir Danijos kultūros įstaigų bendradarbiavimu ir Danijos kultūros instituto Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, šiuo metu įsikūrusio Rygoje, veikla Baltijos šalių regione. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonson padėkojo Danijos Karalystės ambasadoriui Lietuvoje Dan E. Frederiksen'ui už Danijos Karalystės ilgametę finansinę ir profesinę paramą, teikiamą įvairių daugiašalių formatų būdu. Ministė pabrėžė, kad ši įvairiapusė parama daro tiesioginį teigiamą socialinį, ekonominį ir kultūrinį poveikį kultūros sektoriui.

Kultūros ministrė su Danijos Karalystės ambasadoriumi Lietuvoje ir Danijos kultūros instituto direktoriumi taip pat pasidalino numatomų tarptautinių kultūros ir meno projektų, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui užsienyje, planais. Atsižvelgiant į Danijos gerąją patirtį ir šiandienos Lietuvos poreikius, buvo aptartos galimybės į planą įtraukti bendrus projektus, susijusius su muziejų, ypač esančių regionuose, teikiamų paslaugų integracija į Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bendrąsias programas, keliaujančių vaikų ir jaunimo kino dirbtuvių organizavimu. Taip pat diskutuota apie galimus partnerius iš Danijos organizuojant tarptautinę konferenciją, skirtą aptarti modernios Europos valstybių kūrimosi ir vystymosi kontekstus. Sutarta tęsti glaudų dvišalį bendradarbiavimą, siekiant reikšmingai prisidėti prie būsimų jubiliejinių renginių Lietuvoje.