Kultūros ministrė: regionų kultūros gyvenime – ypatingas pokytis

Data

2018 10 19

Įvertinimas
1
LRKM.JPG

Pradedama įgyvendinti kultūros finansavimo pertvarka – regionams suteikta teisė ir atsakomybė patiems atsirinkti kultūros ir meno projektus, kurie bus plėtojami savivaldybėse. Kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jonsson patvirtinus visų dešimties regioninių kultūros tarybų sudėtis, jau vyksta pirmieji tarybų posėdžiai.

„Tai ypatingas pokytis kultūros valdyme, kuriuo siekiame užtikrinti kultūros prieinamumą ir jos įvairovę regionuose, mažinti kultūrinę atskirtį tarp didmiesčių ir mažesnių miestelių, stiprinti vietos kultūrinį identitetą, – sako kultūros ministrė L.Ruokytė-Jonsson. – Dabar savivalda turi visas galimybes plėtoti jai svarbias vietos menininkų ir kūrėjų iniciatyvas, kurti bendrus projektus, kuo plačiau į kultūrines veiklas įtraukti vietos gyventojus. Kartu tai ir didelė atsakomybė racionaliai naudoti lėšas ir užtikrinti profesionalios kultūros sklaidą.“

Įgyvendinant Tolygios kultūrinės raidos modelį, regionų kultūros ir meno projektams 2019 metais iš viso skiriama 3 mln. eurų – tai yra 1,5 mln. eurų daugiau nei šiemet.

Regioninės kultūros tarybos (RKT) – dešimt teritoriniu apskričių pagrindu prie Kultūros ministerijos veikiančių kolegialių patariamųjų institucijų. Kiekvieną tarybą sudaro į apskritį įeinančių savivaldybių deleguoti ir vietos kultūros ir meno bendruomenių išrinkti meno ir kultūros ekspertai bei konsultantai. Kiekvienoje RKT taip pat yra ir po vieną Lietuvos kultūros tarybos narį.

Kiekviena regiono taryba svarstys ir atrinks, jos nuomone, geriausius ir tam regionui reikalingiausius kultūros ir meno projektus, kurių sąrašą teiks tvirtinti kultūros ministrei. Pagal patvirtintą sąrašą ir apskričiai nustatytą finansavimo Kultūros rėmimo fondo lėšomis kvotą, projektams lėšas skirs Lietuvos kultūros taryba. Nuo kitų metų kiekviena RKT rengs savo regiono 2020–2022 metų kultūros planus.

Visų RKT pirmuosius posėdžius numatyta surengti iki spalio 25 dienos.