Kultūros ministrė Liana Ruokytė – Jonsson: „Darnios visuomenės pagrindas – stipri vietos bendruomenė“

Data

2017 11 21

Įvertinimas
1
briu.jpg

Briuselyje vykstančiame Europos Sąjungos kultūros ministrų tarybos posėdyje buvo diskutuojama apie kultūros vaidmenį kuriant darnias visuomenes Europoje. Ministrai buvo kviečiami pasisakyti, kaip kultūros politika galėtų prisidėti stiprinant visuomenių darnumą, bendruomeniškumą ir pilietiškumą bei sprendžiant aktualias socialines problemas.

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson savo pasisakyme pabrėžė kultūros ir kultūros paveldo vaidmenį formuojant pilietinę savimonę, mažinant socialinę ir regioninę atskirtį, didinant kultūros prieinamumą įvairioms socialinėms grupėms, stiprinant vietos bendruomenes per kultūros įveiklinimą, stiprinant priklausymo savo kultūrinei erdvei jausmą. Ministrė akcentavo, kad darnios visuomenės pagrindas – stipri vietos bendruomenė, todėl jai turi būti skiriamas deramas dėmesys, numatant atitinkamų apimčių ir veiklos krypčių investicijas, skirtas ne tik infrastruktūros gerinimui, bet ir jos įveiklinimui pasitelkiant bendruomenių iniciatyvas.

Liana Ruokytė-Jonsson ES kultūros ministrams pristatė Lietuvos patirtį įgyvendinant tokius kultūros paveldo aktualizavimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektus kaip ES struktūrinėmis lėšomis prikeltus Pakruojo ir Burbiškio dvarus ir jų apylinkes, kur sukurta paveldo tradicijomis paremta turizmo infrastruktūra, sukurtos naujos darbo vietos, įveiklinta vietos bendruomenė.

 

Posėdžio metu ES kultūros ministrai taip pat patvirtino Tarybos išvadas dėl kultūros prieinamumo naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis skatinimo, daugiausia dėmesio skiriant auditorijos formavimui. Šiose išvadose pabrėžiama, kad skaitmeninės technologijos iš esmės keičia kultūros turinio kūrimo, prieinamumo ir naudojimo būdą. Naudojantis jomis kinta auditorijos elgesys ir lūkesčiai, todėl ir kultūros organizacijos turi keisti savo organizacinį požiūrį, reaguoti į vykstančius skaitmeninius pokyčius ir maksimaliai išnaudoti skaitmeninių technologijų galimybes užtikrinant kultūros turinio prieinamumą įvairioms auditorijos grupėms, turinčioms specialių poreikių, patiriančioms socialinę atskirtį, bei sudominti ir pritraukti naujus vartotojus. Išvadose kviečiama pasinaudoti technologijomis renkant duomenis apie kultūros vartotojų įpročius ir naudoti juos kultūros politikos formavimui, taip pat toliau plėtoti kultūros turinio skaitmeninimo veiklas.

Posėdyje Lietuvos kultūros ministrė taip pat pasisakė apie Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos peržiūros eigą, kurioje Lietuvai aktualiausias klausimas yra užtikrinti galimybę taikyti audiovizualinių paslaugų ribojimo „skubos procedūrą“, kad esant labai rimtiems audiovizualinio turinio pažeidimams vertinant pagal visuomenės saugumo kriterijų, sprendimus dėl audiovizualinių paslaugų ribojimo būtų galima priimti nedelsiant, jau po pirmojo pažeidimo.