Kultūros ministras su Vilniaus miesto meru sprendžia senamiesčio plėtros problemas

Data

2015 09 09

Įvertinimas
1
Birutis su Šimašiumi.jpg

Šiandien kultūros ministras Šarūnas Birutis su Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi aptarė UNESCO saugomo senamiesčio plėtros problemas. Ministro ir mero susitikime nutarta svarstyti Kultūros ministerijai ir savivaldybei priklausančių institucijų sujungimą į vieną instituciją, kuri rūpintųsi UNESCO saugomo Vilniaus senamiesčio būkle ir plėtra.

 

„Po susitikimo su Užupio bendruomene, kuris vyko vakar, dar kartą įsitikinau, kad senamiestyje kylančios plėtros ir paveldo apsaugos problemos turi būti sprendžiamos kompleksiškai, kuo skubiau eliminuojant visus bendruomenei ir investuotojams painiavą keliančius faktorius.  Šiandien su meru aptarėme, kaip stiprindami tarpinstitucinį bendradarbiavimą išspręsime iškilusias problemas, kurios, dabar nesiimant jokių veiksmų, kiltų ir ateityje“, – sako ministras.

 

Pasak Šarūno Biručio, UNESCO saugomam senamiesčiui būtinas didesnis dėmesys, o didesnis valdymo efektyvumas būtų pasiektas sujungiant  kelias Kultūros ministerijai ir savivaldybei pavaldžias institucijas.

 

„Siekiant Vilniaus senamiesčio apsaugos ir tvarkybos valdymą padaryti sklandų, aiškiai suprantamą senamiesčio bendruomenei bei sumažinti administracinę naštą Vilniaus senamiesčio gyventojams ir kitiems jame veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, būtų tikslinga paskirti vieną instituciją, kuri būtų atsakinga už viso Vilniaus senamiesčio apsaugą, tvarkybą ir naudojimą pagal paskirtį“, – sako kultūros ministras.

 

Kultūros ministerijai pavaldus Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas, kurio ribos  patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. IX-861, yra sudėtinė Vilniaus senamiesčio dalis, už kurios apsaugą, priežiūrą ir naudojimą pagal paskirtį yra atsakinga Rezervato direkcija.

 

Pasak ministro, Vilniaus senamiesčio teritorijos, kuri nepatenka į Rezervatą, apsauga ir priežiūra bei naudojimu pagal kompetenciją, kuri nėra tiksliai apibrėžta ir atskirta, rūpinasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyrius ir VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“, kurią įsteigė Vilniaus miesto savivaldybės taryba Vilniaus senamiesčio apsaugos ir tvarkybos koordinavimui įgyvendinti.

 

Už UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančių objektų ir UNESCO Pasaulio paveldo vietovių Lietuvoje apsaugą atsakinga institucija yra paskirta Kultūros ministerija.

 

Kultūros ministerijos informacija